2017-06-14 14:55Bloggpost

150 möjligheter att flytta hemifrån – vi bygger så att ungdomar har råd att flytta

null

En fjärdedel av ungdomar mellan 20 och 27 år bor kvar hemma – oftast ofrivilligt. De allra flesta av dessa vill bo i en hyresrätt. Det framgår av Hyresgästföreningens så kallade Mamborapport

251 kommuner anger att de har underskott på bostäder. Och det gäller också i Skövde. Som allmännyttigt bostadsbolag och största hyresvärd i Skövde arbetar vi stenhårt med att producera fler lägenheter. För fler lägenheter är ett måste för att lösa det stora underskottet. Men inte riktigt vilka lägenheter som helst. Det måste bli bostäder där människor har råd att bo.

Ett aktuellt projekt just nu är de 150 lägenheter, i centralt läge, vi bygger för ungdomar på Ekedal i Skövde. I första skedet kommer ungdomar mellan 18 - 29 år att prioriteras vid uthyrningen. Vi bygger mest ettor och tvåor och vår ambition har hela tiden varit att en etta ska kosta omkring fyratusen kronor i månaden. Detta utan att göra avkall på kvaliteten. Till exempel bygger vi energieffektiva hus med låg energiförbrukning, vi kommer att ha solceller på taken som bidrar till fastighetselen och vi använder parkett, kakel och klinker som ytskikt inne samt beständigt och underhållsfritt skivmaterial på fasaderna. Det är oerhört viktigt för framtiden att vi inte bygger med sämre kvalitet. Husen ska stå där i uppemot 100 år. Det är inte heller i materialen som pengarna finns att spara. Och i kalkylen måste vi också väga in framtida driftskostnader och underhåll vilket kan bli en dyr historia om vi inte tänker oss för i produktionen.

Det finns tre faktorer som jag anser har stor betydelse för att hålla kostnaderna nere: beställarkompetens, konkurrens och samverkan. Vi har utvecklat vår beställarkompetens genom åren. Tack vare kontinuerligt byggande har vi lärt oss mycket och fått erfarenhet som gör att vi på Skövdebostäder kan bygga rätt och kostnadseffektivt. Vi har också utvecklat förmågan att utnyttja konkurrenssituationen på bästa sätt för att få ett så bra slutresultat som möjligt. Sist men inte minst är det också viktigt att se att det handlar om samverkan mellan flera parter där vi behöver använda allas kompetenser hos såväl beställare, byggentreprenörer och underentreprenörer som hos kommunens planenhet med flera. Tillsammans kan vi utveckla effektiva processer i alla led, inte minst planprocessen som ofta tas upp som en alltför tidskrävande och kostnadsdrivande process.

Även om vi lyckas hålla förhållandevis låga produktionskostnader blir hyrorna i nyproduktion betydligt högre än i det gamla beståndet. En utmaning då behovet av bostäder är allra störst bland de med begränsade ekonomiska resurser. Idag, onsdag, beviljades vi investeringsstöd för projektet på Ekdal, vilket bidrar till att vi kommer kunna möta vår ambition att erbjuda hanterbara hyresnivåer.

Vi ser fram emot att starta uthyrningen nu i höst och att få välkomna de nya hyresgästerna under våren 2018. Förhoppningsvis är det en och annan ofrivillig mambo som får chansen till sin första lägenhet hos oss.

Dan Sandén, vd Skövdebostäder


Om Skövdebostäder

Skövdebostäder ägs av Skövde Stadshus AB som i sin tur ägs av Skövde kommun. Som stadens största hyresvärd bidrar vi till kommunens budskap om det goda boendet genom våra cirka 5 000 bostäder av alla upptänkliga slag och storlekar. Från centrala smålägenheter i 1800-talshus till ett naturnära boende i nybyggda fristående villor. Vi är medlemmar av SABO, Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag, och arbetar aktivt med frågor kring miljö, framtid och utveckling med stort hyresgästinflytande på alla nivåer. Företaget har drygt 80 anställda i en kundnära organisation uppdelad på tre distrikt med kvartersvärdar i varje bostadsområde.


Kontaktpersoner

Lina Eklund Svensson
Chef för marknad och utveckling
Lina Eklund Svensson
Josefine Ahrling
Kommunikatör
Josefine Ahrling
Eva-Lisa Svensson
Kommunikatör
Eva-Lisa Svensson