2018-11-28 09:58Bloggpost

​333 miljoner i investeringsstöd till Skövde gör nytta för hyresgästerna

Skövdebostäder är det fastighetsbolag i Sverige som varit bäst på att nyttja det statliga investeringsstödet. Hela 333 miljoner kronor kommer Skövde till nytta och bidrar till att Skövdebostäder på kort tid bygger uppemot 800 nya hyresrätter med förhållandevis låg hyra. Rent allmänt har stödet dock fått kritik på flera håll.

I Skövde har det här stödet gjort att våra nyproduktionskostnader är bland de lägsta i landet och att nyproduktionshyrorna därmed kunnat hållas förhållandevis låga. Ett exempel är projektet Ekedal där en etta kostar 4200 kronor per månad. Det är ett centralt område med små prisvärda lägenheter som gjort att 150 ungdomar kommit in på bostadsmarknaden. Stödet ställer krav på att normhyran inte får överstiga en viss nivå och genom att bygga med låg energiförbrukning får vi ännu mer i stöd vilket i förlängningen också ger lägre boendekostnader för hyresgästerna. Alltså relativt låga hyror från start och lägre boendekostnader på sikt.

God planering maximerar stödet

Vi på Skövdebostäder såg tidigt hur betydelsefullt investeringsstödet skulle kunna bli. Vi har därför sett till att planera och strukturera våra projekt in i minsta detalj för att få ut maximalt av stödet. Investeringsstödet har varit avgörande för genomförandet av flera nya projekt de senaste tre åren. Vi har Aspö Eko-logi med sitt utpräglade hållbarhetstänk, Ekedal med inriktning på lägenheter för ungdomar, Frostaliden som byggs i trä vilket är gynnsamt för klimatet, förtätning på Havstena och snart också nya studentbostäder nära högskolan.

Nyproduktion skapar flyttkedjor

Det är absolut viktigt att hålla nere hyrorna i nyproduktion så att så många som möjligt kan efterfråga dessa lägenheter. Men en ökad nyproduktion ger också större möjligheter till flyttkedjor där våra billigare lägenheter kan bli lediga. 

Vad händer sen?

Frågan nu är vad som händer om/när lagen om statligt investeringsstöd för hyresbostäder och bostäder för studerande upphör att gälla. Hur hanterar vi de höga byggkostnaderna och diskrepansen mellan hyressättning med- och utan investeringsstöd?

Oavsett investeringsstödets vara eller icke vara är det av avgörande betydelse för bostadsförsörjningen att få ned byggkostnaderna. Byggandet och processerna måste gå snabbare, bli billigare och konkurrensen måste öka.

//Dan Sandén, vd Skövdebostäder


Om Skövdebostäder

Skövdebostäder ägs av Skövde Stadshus AB som i sin tur ägs av Skövde kommun. Som stadens största hyresvärd bidrar vi till kommunens budskap om det goda boendet genom våra drygt 5 300 bostäder av alla upptänkliga slag och storlekar. Från centrala smålägenheter i 1800-talshus till ett naturnära boende i nybyggda fristående villor. Vi är medlemmar av Sveriges Allmännytta, och arbetar aktivt med frågor kring miljö, framtid och utveckling med stort hyresgästinflytande på alla nivåer. Företaget har ungefär 100 anställda i en kundnära organisation uppdelad på tre distrikt med kvartersvärdar i varje bostadsområde.


Kontaktpersoner

Lina Eklund Svensson
Chef för marknad och utveckling
Lina Eklund Svensson
Josefine Ahrling
Kommunikatör
Josefine Ahrling
Eva-Lisa Svensson
Kommunikatör
Eva-Lisa Svensson