2017-07-07 17:04Bloggpost

Almedalen gör oss så mycket bättre

null

Nu är jag tillbaka efter tre intensiva och fullspäckade dagar i Almedalen med bostadspolitiska frågor på agendan. Almedalsveckan är så mycket mer än partiledartal och jag vill med detta blogginlägg dela med mig av en del av det jag varit med om.

Möjligheten att sätta Skövde på kartan

I Almedalen 2017 har jag deltagit i flera seminarier och workshops där jag fick tillfälle att berätta om allt bra som vi gör här i Skövde och diskutera viktiga frågeställningar för branschen.

Några exempel på detta var den dag som vår branschorganisation SABO anordnar i Almedalen med seminarier som tar upp bostadspolitiska frågor som är viktiga för allmännyttan och Sveriges utveckling. Under ett av dessa seminarier presenterade jag Skövdebostäders arbete med nyproduktion och beskrev vad vi gör i Skövde, vad vi är extra duktiga på och vilka utmaningar jag ser på området. Bland annat tryckte jag på de tre viktigaste faktorer som jag anser har stor betydelse för att hålla kostnaderna nere: Vi har utvecklat vår beställarkompetens genom åren. Tack vare kontinuerligt byggande har vi lärt oss mycket och fått erfarenhet som gör att vi på Skövdebostäder kan bygga rätt och kostnadseffektiv. Vi har också utvecklat förmågan att utnyttja konkurrenssituationen på bästa sätt för att få ett så bra slutresultat som möjligt. Sist men inte minst är det också viktigt att se att det handlar om samverkan mellan flera parter där vi behöver använda allas kompetenser hos såväl beställare, byggentreprenörer och underentreprenörer som hos kommunens planenhet med flera. Tillsammans kan vi utveckla effektiva processer i alla led, inte minst planprocessen som är en alltför tidskrävande och kostnadsdrivande process.

På tisdagen deltog jag i ett Society Hack, en interaktiv diskussion i syfte att på plats komma fram till nya idéer. Lantmäteriet var arrangör och bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson var med för att lyssna till vad vi hade att säga i frågan om hur vi kan göra samhällsbyggnadsprocessen enklare, mer öppen och mer effektiv. Med på denna workshop var också generaldirektörer, samhällsbyggnadsdirektörer och chefer för några av Sveriges största fastighetsbolag. Det var ett värdefullt tillfälle att få lyfta problematiken kring planprocesserna och svårigheten när tjänstemännens tyckande inte alltid tar hänsyn till byggherrarna och de boendes perspektiv samt politikernas viljor. Här kan digitaliseringen bidra till en öppnare, enklare och effektivare process så att fler kan vara med och påverka till det bättre.

Jag var också inbjuden till Fastigos workshop kring framtidens fastighetsförvaltning där representanter från såväl allmännyttan som privata aktörer samlades och utbytte erfarenheter och diskuterade frågan ur nya perspektiv.

Almedalen ger också utrymme för att ta del av seminarier som tar upp för oss viktiga frågor, men som inte nödvändigtvis har en bostadspolitisk koppling. Bland annat lyssnade jag på Högskolan i Skövdes seminarium och deras forskningsprojekt som handlar om hur vi ger äldre en bra digital hemmiljö. Med äldre som den snabbast växande målgruppen för oss så är frågan ytterst relevant och jag ser möjligheter att kunna samverka med forskningen och bidra med våra erfarenheter och frågeställningar.

Listan på seminarier jag deltagit i kan göras lång och här är några exempel:

  • ”Hur underlättar vi byggandet av fler bostäder?”
  • ”Social bostadspolitik – Sverige sämst i klassen”
  • ”Hur kan fastighetsbolag motverka ökande otrygghet i bostadsområden?”
  • ”De nya svenskarna – en resurs för fastighetsbranschen?”
  • ”Så kan social hållbarhet skapa både affärs- och samhällsnytta”
  • ”Finns det plats för miljötänkande och social hållbarhet när bostadsbyggandet växlar upp?”
  • ”Trähus – Sveriges nästa exportsuccé?”

Möten – relationer och faktisk påverkan

Men kanske viktigast av allt är alla de människor jag fick tillfälle att prata med. Såväl gamla som nya kontakter i branschen som nu i högre grad vet att Skövde är att räkna med. Allra mest nöjd är jag över den möjlighet jag fick föra upp frågan om planprocesserna till bostadsminister Peter Eriksson och att jag personligen kunde bjuda in honom till Skövde. Glädjande nog hade han uppmärksammat några av våra aktuella projekt och han var positiv till att besöka oss. Andra personer jag träffat dessa dagar är Stefan Attefall, före detta bostadsminister och numer styrelseordförande i Vätterhem, Susanne Rudenstam, vd för Träbyggnadskansliet, Jonas Nygren och Marie Linder förbundschef respektive förbundsordförande i Hyresgästföreningen, Reinhold Lennebo, vd för Fastighetsägarna Sverige, Anders Nordstrand, vd för SABO, Anders Sjelvgren, ny generaldirektör för Boverket, Leif Jakobsson, statssekreterare hos finansminister Magdalena Andersson samt väldigt många vd-kollegor och chefer från såväl allmännyttan som privata fastighetsägare.

Reser hem så mycket bättre

Alla dessa seminarier, workshops och möten har gett mig många intryck och jag får bekräftat att Skövdebostäder i många sammanhang ligger långt fram i Sverige och att vår verksamhet uppmärksammas och sätter Skövde på kartan. Men jag har också fått många nya idéer för hur vi kan utveckla vår verksamhet. Almedalen är en plats där många duktiga aktörer samlas och delar med sig och utbyter erfarenheter vilket i slutändan gör att vi blir så mycket bättre.

Dan Sandén, vd Skövdebostäder


Om Skövdebostäder

Skövdebostäder ägs av Skövde Stadshus AB som i sin tur ägs av Skövde kommun. Som stadens största hyresvärd bidrar vi till kommunens budskap om det goda boendet genom våra cirka 5 000 bostäder av alla upptänkliga slag och storlekar. Från centrala smålägenheter i 1800-talshus till ett naturnära boende i nybyggda fristående villor. Vi är medlemmar av SABO, Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag, och arbetar aktivt med frågor kring miljö, framtid och utveckling med stort hyresgästinflytande på alla nivåer. Företaget har drygt 80 anställda i en kundnära organisation uppdelad på tre distrikt med kvartersvärdar i varje bostadsområde.


Kontaktpersoner

Lina Eklund Svensson
Chef för marknad och utveckling
Lina Eklund Svensson
Josefine Ahrling
Kommunikatör
Josefine Ahrling
Eva-Lisa Svensson
Kommunikatör
Eva-Lisa Svensson