2015-12-23 11:08Bloggpost

Aspö Eko-logi, stöd till UNHCR och stort projekt för social hållbarhet

null

Vad har varit det bästa med 2015?

Det bästa med 2015 är att vi kommit i mål med en mycket offensiv affärsplan som ger Skövde möjlighet att växa och utvecklas om många aktörer och kommunen samverkar och ökar byggtakten framöver.

Att vi nu också påbörjat byggnationen och uthyrningen av Aspö Eko-logi är fantastiskt. Det är ett projekt som vi egentligen startade för tolv år sedan men av olika skäl inte kommit igång tidigare. Att nu se detta nya bostadsområde växa fram och höra kommande hyresgästers uppskattning av vårt unika tänk med miljöprofilen känns väldigt bra.

Vad är du mest stolt över 2015?

Det finns många saker. Att vi får så höga betyg i vår kundundersökning, 96 % nöjda hyresgäster, visar ju att vi har kompetenta och duktiga medarbetare som varje dag gör ett mycket bra jobb.

Vi har i år också avslutat en tolv år lång process med att stamrenovera 2200 lägenheter. Detta med endast måttlig hyreshöjning som följd.

Även om vi inte fick priset tycker jag att det betyder mycket att vi med Fältspaten, som när det färdigställdes var Sveriges största passivhus, blev nominerade till årets bygge 2015. En mycket rolig effekt av hela projektet med Fältspaten är den otroliga gemenskap som blivit mellan våra hyresgäster där.

Att vi fortsätter att lyckas nyproducera till förhållandevis låga produktionskostnader för att möjliggöra för många att kunna efterfråga de lägenheter vi bygger har väckt stor uppmärksamhet nationell med följden att vi tagit emot väldigt många studiebesök.

Att jag har blivit utsedd att leda arbetet för social hållbarhet för allmännyttan i Sverige mot 2030 är också väldigt roligt. Här har vi på Skövdebostäder en hel del goda exempel. Social hållbarhet handlar om hur vi i Sverige ska arbeta med bland annat boende för utsatta grupper, ökad integration och minskad segregation, samverkan, delaktighet och boinflytande samt upprustning och renovering.

Jag känner mig också stolt över att vi i år är med och bidrar med 45 000 kr till FNs flyktingorgan UNHCR istället för julklappar. Detta gjorde vi i samarbete med Skövde ungdomsforum som samtidigt samlade in vinterkläder till Lyktan där medarbetarna fick ihop en fullastad bil mer grejer.

Vad önskar du dig inför 2016?

Att få klart detaljplaner för våra projekt under de kommande fyra åren så att vi kan projektera och gå vidare i processerna som planerat. Och kanske ännu viktigare att kunna börja planera för det som kommer 2020 och framåt.

Vad ser du mest fram emot 2016?

Att starta fler byggprojekt och samarbeten, bland annat ungdomsbostäder på Ekedal södra, jobba vidare med att vi ska ha Sveriges nöjdaste hyresgäster och se Aspö Eko-logi växa fram än mer.

2015 i korthet

 • Fältspaten nomineras till Årets bygge 2015
 • Färdigställt TYR 3
 • Bostadsminister Mehmet Kaplan inviger byggstarten för Aspö Eko-logi
 • Byggstart och uthyrning av första etappen av Aspö Eko-logi
 • Fortsatta satsningar på energi- och vattenbesparande åtgärder
 • Fortsatta arbeten för att förhindra radon
 • Skövdebostäder lanserar affärsplan 2016 – 2019 med sikte mot 2030 - vi är beredda att satsa sex miljarder på 3000 bostäder
 • Skövdebostäder har 96 % nöjda hyresgäster
 • Stamrenoveringsprojekt slutfört – 2200 lägenheter renoverade på tolv år
 • Dan Sandén utses att leda arbetet för social hållbarhet för allmännyttan i Sverige mot 2030.
 • Upphandlat 150 ungdomsbostäder på Ekedal södra.
 • Träffat markanvisningsavtal för Frostaliden.
 • Skövdebostäder skänker 45 000 kr till FNs flyktingorgan UNHUCR vid Skövde ungdomsforums insamling samt vinterkläder som skänktes vidare till Lyktan


Om Skövdebostäder

Skövdebostäder ägs av Skövde Stadshus AB som i sin tur ägs av Skövde kommun. Som stadens största hyresvärd bidrar vi till kommunens budskap om det goda boendet genom våra cirka 5 000 bostäder av alla upptänkliga slag och storlekar. Från centrala smålägenheter i 1800-talshus till ett naturnära boende i nybyggda fristående villor. Vi är medlemmar av SABO, Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag, och arbetar aktivt med frågor kring miljö, framtid och utveckling med stort hyresgästinflytande på alla nivåer. Företaget har drygt 80 anställda i en kundnära organisation uppdelad på tre distrikt med kvartersvärdar i varje bostadsområde.


Kontaktpersoner

Lina Eklund Svensson
Chef för marknad och utveckling
Lina Eklund Svensson
Josefine Ahrling
Kommunikatör
Josefine Ahrling
Eva-Lisa Svensson
Kommunikatör
Eva-Lisa Svensson