2015-10-16 10:53Bloggpost

Attraktiva lägen viktigt

Våra undersökningar i Skövdes ytterområden visar att människor där inte i så hög grad är villiga att betala hyror för nyproduktion. Alltså behöver vi bygga på attraktiva centrala lägen för att skapa bostäder som människor vill bo i. 

Forskare från Lunds universitet har gjort en rapport, Sveriges Attraktivaste stadsdelar, där de bland annat konstaterar att en nyckelfaktor för en attraktiv stad är mer variation och förtätning. Stadsdelar som blandar bostadstyper, upplåtelseformer, stilar och utomhusmiljöer blir levande och välkomnande bostadsmiljöer. En attraktiv stad måste också erbjuda trygghet och säkerhet, skapa identitet och stolthet bland de som bor där. Ett attraktivt stadsliv behöver en viss täthet för att fungera, skapa stråk och flöden av människor samt byggas ihop så att barriärer bryts. 

Även Boverket har gjort en rapport kring socialt hållbar stadsutveckling där de beskriver det som: ”Vikten av ett helhetsperspektiv på staden understryks ofta i samband med sociala aspekter på stadsutveckling. Det framhålls att enbart områdesspecifika åtgärder inte kan bryta boendesegregationen utan att det också måste till åtgärder som omfattar hela staden. Det betyder att man i dag anser att en socialt hållbar stadsutveckling måste omfatta såväl områdesförnyelse, för att göra enskilda bostadsområden mer attraktiva, som planeringsåtgärder i syfte att skapa en fungerande helhet och binda samman olika delar av staden.”


Om Skövdebostäder

Skövdebostäder ägs av Skövde Stadshus AB som i sin tur ägs av Skövde kommun. Som stadens största hyresvärd bidrar vi till kommunens budskap om det goda boendet genom våra cirka 5 000 bostäder av alla upptänkliga slag och storlekar. Från centrala smålägenheter i 1800-talshus till ett naturnära boende i nybyggda fristående villor. Vi är medlemmar av SABO, Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag, och arbetar aktivt med frågor kring miljö, framtid och utveckling med stort hyresgästinflytande på alla nivåer. Företaget har drygt 80 anställda i en kundnära organisation uppdelad på tre distrikt med kvartersvärdar i varje bostadsområde.


Kontaktpersoner

Lina Eklund Svensson
Chef för marknad och utveckling
Lina Eklund Svensson
Josefine Ahrling
Kommunikatör
Josefine Ahrling
Eva-Lisa Svensson
Kommunikatör
Eva-Lisa Svensson