2017-05-16 16:20Bloggpost

​Den framtidsinriktade hållbara staden

null

Jag kanske är partisk men jag får det bekräftat i möte efter möte med hyresgäster, besökare och andra branschkollegor. Det har också bekräftats genom utmärkelsen SABOs hållbarhetspris 2017 och nomineringen till Årets samhällsbyggare som utses av tidningen Dagens samhälle. Aspö Eko-logi är ett fantastiskt projekt.

Det låter inte så märkvärdigt när man pratar om spillvattenåtervinning, köksträdgård och källsortering. Eller när man nämner en elibilspool och cykelverkstad. Eller pratar om boinflytande innan inflyttning och en ny förskola i anslutning till bostadsområdet. Allt detta är bra saker, en del unika, andra mer vanliga men det är inte varje detalj som är det allra mest fantastiska, det är helheten – som tillsammans skapar den nu prisbelönta framtidsinriktade hållbara staden.

Så därför tänkte jag ägna detta blogginlägg till att försöka beskriva vad Aspö Eko-logi är. Genom att beskriva vad ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet betyder i det här projektet.

Bakgrund

1989 övertog vi arrendet på Aspö gård och drev som ett riktigt jordbruk under flera år. Tankarna på att bygga bostäder i anslutning till gården hade funnits hos oss ganska länge när vi 2004 presenterade de första förslagen och idéskisserna. 2006 ändrade vi inriktning på gården till en säsongsdriven stadsbondgård där hyresgäster och andra Skövdebor kunde komma och besöka djuren och naturen. Djuren fanns där under vår- och sommarsäsong och bodde övrig tid på året på annan plats.

Våra idéer till bostäder väckte mycket känslor hos många Skövdebor. De var rädda för att områdets karaktär skulle förstöras, att Aspö gård skulle försvinna och att de inte längre skulle ha tillgång till det natursköna Karstorpsområdet som Aspö är en del av. Det protesterades högljutt. I dessa protester fanns också många användbara synpunkter och tankar. Synpunkter och tankar som har utvecklat idéerna och bidragit till det område som nu håller på att växa fram.

Ekologisk hållbarhet

2014 anordnade vi en anbudstävling där utgångspunkterna var tydliga. Det skulle vara ett område med ekologiska förtecken som tog tillvara den miljö som finns och framhäva det naturen snarare än dölja den med hus. Så mycket träd och natur som möjligt skulle bevaras och området skulle gärna vara bilfritt. Hyresgästerna skulle ges möjlighet att leva på ett hållbart sätt och byggnaderna skulle hålla bästa möjliga miljömässiga standard.

För att klara av dessa högt uppsatta miljömål innehåller området och husen många olika miljölösningar. Vi återvinner energi ur spillvatten, fångar upp regnvatten för bevattning av köksträdgården med en uppfinning tillverkad i Skövde. Vi har också solceller/fångare på taken och det finns en hemma/borta-knapp i alla lägenheter så att hyresgästerna kan stänga av alla elektriska apparater när de går hemifrån. I området finns en avancerad kompostanläggning, det är nära till källsortering och mycket mer.

Men vi nöjer oss inte riktigt här. Vi vet att det för att få en långvarig och långtgående effekt krävs lite mer och vi vill förmå våra hyresgäster att göra det där lilla extra. Så vi jobbar aktivt vidare för att områdets miljökaraktär ska bli ännu mer blomstrande.

Social hållbarhet

Den ekologiska hållbarheten har starkt präglat byggnationen. Men för att skapa långsiktig hållbarhet måste vi också ta hänsyn till den sociala hållbarheten som är en viktig del i projektet. På Aspö finns fantastiska möjligheter till möten bara som det är med närhet till naturen, vårt fina koloniområde och med den befintliga gården. Mitt i området har vi kompletterat de naturliga mötesplatserna i omgivningarna med en stor köksträdgård där hyresgästerna har möjlighet att träffas och umgås kring odling, mat eller annat. Precis som med de möjligheter hyresgästerna fått för att leva miljövänligt sätter de höga ambitionerna kring social hållbarhet också stora krav på oss som hyresvärd att driva arbetet och få våra hyresgäster engagerade. Vi ser det hela snarare som en process än ett projekt.VI fortsätter därför också att utveckla gårdsmiljön med ännu fler mötesplatser och tillgängliggöra sjön och naturen i närområdet än mer.

Ekonomisk hållbarhet

När man hör vilka kvaliteter vi byggt in i Aspö Eko-logi skulle man kunna tro att det kostar väldigt mycket att bygga och att vi får ta ut höga hyror som följd. Men så är det inte. Produktionskostnaden är 24 500 kr/kvm. Vi har också lyckats få investeringsstöd med 77,8 miljoner. Dessutom har vi sedan förra året moderniserat våra uthyrningsregler att passa dagens samhälle vilket också bidrar till att alla kan bo på Aspö eko-logi. Tillsammans ger allt detta förutsättningar för att också de med lite lägre inkomst har råd att bo här.

Förebild för andra

Om vi lyckas vara en god förebild är svårt att bedöma själva men den mängd med studiebesök som vi får förfrågningar om och de reaktioner vi har på de studiebesök vi genomför visar oss i alla fall att vi inspirerar. Att vi också på mycket kort tid erhållit respektive nominerats till två prestigefyllda, nationella priser för projektet är ett kvitto på att vi är rätt ute. SABOs hållbarhetspris är allmännyttans branschorganisations pris till ett projekt som bidrar till ett mer hållbart samhälle med minskad miljö- och klimatpåverkan. Årets samhällsbyggare utses av tidningen Dagens samhälle och går till ett framtidsinriktat projekt. Ni kan läsa mer om dessa priser:

Skövdebostäder vinner SABOs hållbarhetspris

Skövdebostäder nominerade till Årets samhällsbyggare

Med Aspö Eko-logi har vi tagit tillvara de specifika förutsättningar som finns på Aspö, både vad gäller gården och naturen.

Dan Sandén


Om Skövdebostäder

Skövdebostäder ägs av Skövde Stadshus AB som i sin tur ägs av Skövde kommun. Som stadens största hyresvärd bidrar vi till kommunens budskap om det goda boendet genom våra cirka 5 000 bostäder av alla upptänkliga slag och storlekar. Från centrala smålägenheter i 1800-talshus till ett naturnära boende i nybyggda fristående villor. Vi är medlemmar av SABO, Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag, och arbetar aktivt med frågor kring miljö, framtid och utveckling med stort hyresgästinflytande på alla nivåer. Företaget har drygt 80 anställda i en kundnära organisation uppdelad på tre distrikt med kvartersvärdar i varje bostadsområde.


Kontaktpersoner

Lina Eklund Svensson
Chef för marknad och utveckling
Lina Eklund Svensson
Josefine Ahrling
Kommunikatör
Josefine Ahrling
Eva-Lisa Svensson
Kommunikatör
Eva-Lisa Svensson