2015-10-26 13:24Bloggpost

Familjen framför allt

Enligt undersökningsföretaget Kairos Future kan vi se en tydlig trend bland kommande generationer att familj och andra nära relationer får en allt större betydelse. Före karriär och hög lön kommer viljan att hitta den rätta och ett bra jobb för stabilt familjeliv. Det är den största indikationen att vi är på väg från ett superindividualistiskt samhälle mot en mer kollektiv era - Från Me till We

Stad, land och glokal handel

Frågar man ungdomar var de vill bo är det vanligaste svaret ”i staden”. Bland de något äldre lockar ett lugnt liv på landet lite mer. Oavsett var man vill bo är trenden att man vill ha mer närproducerade varor, stadsodling är populärt och man frågar gärna mormor om sylt- och saftrecept. En tydlig reaktion på klimathotet och de globala oroligheterna. Glokal handel, att konsumera lokala produkter för att man tänker på den globala situationen, är alltså en tydlig trend. Det allra viktigast i val av plats att bo i framtiden är goda kommunikationer så att man kan ta sig till och från arbete.

Miljöfokus

Förutom att den kommande generationen tar eget ansvar för miljön genom sina val vad gäller livsmedel vill de gärna förknippas med varumärken med en tydlig miljöprofil. Något som kommer att kunna vara en stark konkurrensfördel för de företag som lyckas.

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att miljötänkande och ett starkt band till familjen kommer att vara viktigt för framtidens hyresgäster.


Om Skövdebostäder

Skövdebostäder ägs av Skövde Stadshus AB som i sin tur ägs av Skövde kommun. Som stadens största hyresvärd bidrar vi till kommunens budskap om det goda boendet genom våra cirka 5 000 bostäder av alla upptänkliga slag och storlekar. Från centrala smålägenheter i 1800-talshus till ett naturnära boende i nybyggda fristående villor. Vi är medlemmar av SABO, Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag, och arbetar aktivt med frågor kring miljö, framtid och utveckling med stort hyresgästinflytande på alla nivåer. Företaget har drygt 80 anställda i en kundnära organisation uppdelad på tre distrikt med kvartersvärdar i varje bostadsområde.


Kontaktpersoner

Lina Eklund Svensson
Chef för marknad och utveckling
Lina Eklund Svensson
Josefine Ahrling
Kommunikatör
Josefine Ahrling
Eva-Lisa Svensson
Kommunikatör
Eva-Lisa Svensson