2017-03-13 08:00Bloggpost

Första året med bolagets mest offensiva affärsplan till ända

null

Nu har vi summerat det första året med Skövdebostäders mest offensiva affärsplan. Ett otroligt år på många sätt. Bland annat ett år då vi aktiverat projekt för att skapa över tusen nya bostäder i Skövde fram till 2020. Dessutom har vi lyckats gå från att ha Sveriges nöjdaste hyresgäster till att göra dem ännu mer nöjda. Det går bra för Skövdebostäder vilket också är bra för Skövde. Och det tycker jag är värt att berätta om.

Under 2016 har de första hyresgästerna flyttat in på Aspö Eko-logi, vårt unika miljöboende med hållbarhetstänk i alla led, dessutom har vi invigt områdets köksträdgård samt börjat hyra ut etapp 2.

Satsning på olika målgrupper

De 1000 bostäder som vi planerar för är av väldigt olika karaktär. Det är såväl ungdoms- och studentbostäder, exklusiva lägenheter och trygghetsbostäder som lägenheter som passar de flesta. Hemligheten bakom att vi kan hålla denna takt är ett långsiktigt arbete där vi ständigt haft nya projekt på gång och en stabil och välskött ekonomi. Samt fantastiska medarbetare såklart.

Hållbarhet i flera dimensioner

Vi på Skövdebostäder jobbar med hållbarhet i flera dimensioner. Bland annat har jag lett ett arbete om Allmännyttans bidrag till social hållbarhet inför vår branschorganisation SABOs Framtidsprogram 2030. Ett omfattande och viktigt arbete som bland annat lett till att vi på Skövdebostäder väljer att ge de här frågorna större utrymme och resurser genom en bosocial enhet som ska etableras under 2017 och arbeta med bland annat integrationsfrågor samt trygghet och trivsel i våra områden. Vi har också ökat ambitionen att i högre grad bidra till kommunens behov av bostäder till särskilt utsatta grupper samt omarbetat vår uthyrningspolicy så att fler ska få möjlighet att hyra lägenhet hos oss. Vår tro är att detta i förlängningen blir bra för alla som bor i Skövde.

I år kan vi också skryta med att vi tagit miljöfrågorna ett steg längre med vårt otroligt fina bostadsområde Aspö Eko-logi. Området kommer att bli fantastiskt med såväl ekologisk som social hållbarhet som ledstjärnor.

Sedan 2007 har vi sparat energi med 18,6 %. Mycket bra siffror, men jag kan lova att vi arbetar med att spara ännu mer energi framöver då vårt mål är att minska energiåtgången med ytterligare 20 % till 2019.

2016 är också ett år där vi kompletterat vår ISO-certifiering för miljö (ISO 14001) med ytterligare två certifieringar gällande kvalitet (ISO 9001) och arbetsmiljö (OHSAS 18001). Det betyder att vi har ordning och reda samt arbetar med ständiga förbättringar.

Bästa resultatet och bästa personalen

Återigen gör vi ett bättre ekonomiskt resultat än tidigare. Samtidigt som vi också investerar som aldrig förr. På samma gång lyckades vi också bättre än någonsin i vår hyresgästundersökning. I våras fick vi ta emot tre kundkristaller för Sveriges bästa service, bästa produkt och bästa profil vid en gala på Berns där våra resultat i hyresgästenkäten jämfördes mot flera hundra andra bolag i branschen. Och i år fick vi två nya Kundkristaller för bästa service och bästa profil. Oavsett detta är det ett enormt arbete av all personal på bolaget som ligger bakom bedriften att öka från bäst till bättre. Utan det engagemang och driv som finns ibland oss skulle det inte vara möjligt. Men personalen gör inte bara skillnad genom jobbet för våra hyresgäster. De önskade sig INGENTING i julklapp vilket gjorde att fler barn får chansen till ett bättre liv genom vårt bidrag till Rädda barnen. Kan det bli bättre?

Nu ser vi fram emot ett intensivt och spännande 2017!

2016 i korthet

 • Markarbeten påbörjades för 150 lägenheter på Ekedal södra
 • Inflyttning i 84 lägenheter i etapp 1 på Aspö Eko-logi
 • Uthyrning av etapp 2 på Aspö Eko-logi
 • Byggstart förskola Aspö
 • Upphandling och projektering för 190 lägenheter på Frostaliden
 • Planering för 108 nya studentlägenheter på Kurorten
 • Fortsatt planering för 43 lägenheter i Havstena (Grubbagården). Detaljplanen överklagades i slutet av året
 • Fortsatt planering för 54 lägenheter i Folkets park
 • Planering för ett samverkansprojekt med Arne Lorentzon AB
 • och HSB för Mossagården om tillsammans cirka 300 lägenheter
 • Tilldelades tre kundkristaller för bästa service, bästa produkt och bästa profil
 • baserat på föregående års hyresgästundersökningar
 • Fortsatta satsningar på energi- och vattenbesparande åtgärder
 • Fortsatta arbeten med radonförebyggande åtgärder
 • Fortsatt arbete med implementering av matavfallsinsamling

Det här händer 2017

 • Tilldelas två kundkristaller för bästa service och bästa profil baserat på 2016 års hyresgästundersökningar.
 • Inflyttning etapp 2 på Aspö Eko-logi
 • Uthyrning och inflyttning etapp 3 på Aspö Eko-logi
 • Uthyrningsstart Ekedal 150 lägenheter för ungdomar
 • Byggstart för 190 lägenheter med trästomme på Frostaliden
 • Fortsatt planering för 108 nya lägenheter på Kurorten
 • Fortsatt planering för 54 lägenheter på Folkets park
 • Fortsatt planering för cirka 110 lägenheter inklusive 72 trygghetsbostäder på Mossagården
 • Planering för 84 lägenheter på Mariesjö
 • Planering för att starta projekt i ytterområdena (Timmersdala och/eller Stöpen)
 • Arbete med identifiering och erbjudande för ombildning till bostadsrätt
 • Färdigställande och inflyttning Aspö förskola
 • Om- och tillbyggnad av Aspö gård
 • Ombyggnad av Tyr 6
 • Start för bosociala enheten
 • Planering för projekt med färdigställande efter 2020
 • Fortsatta satsningar på energi- och vattenbesparande åtgärder
 • Fortsatta arbeten med radonförebyggande åtgärder

Fortsatt arbete med implementering av matavfa


Om Skövdebostäder

Skövdebostäder ägs av Skövde Stadshus AB som i sin tur ägs av Skövde kommun. Som stadens största hyresvärd bidrar vi till kommunens budskap om det goda boendet genom våra cirka 5 000 bostäder av alla upptänkliga slag och storlekar. Från centrala smålägenheter i 1800-talshus till ett naturnära boende i nybyggda fristående villor. Vi är medlemmar av SABO, Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag, och arbetar aktivt med frågor kring miljö, framtid och utveckling med stort hyresgästinflytande på alla nivåer. Företaget har drygt 80 anställda i en kundnära organisation uppdelad på tre distrikt med kvartersvärdar i varje bostadsområde.


Kontaktpersoner

Lina Eklund Svensson
Chef för marknad och utveckling
Lina Eklund Svensson
Josefine Ahrling
Kommunikatör
Josefine Ahrling
Eva-Lisa Svensson
Kommunikatör
Eva-Lisa Svensson