2017-12-15 13:36Bloggpost

Hållbart byggande i trä

null

Sista oktober var bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson på besök hos oss i Skövde. Han hjälpte mig, kommunalrådet Katarina Jonsson och Peabs arbetschef i Skaraborg, Martin Klaesson att dra det första sågtaget för våra 189 lägenheter i trä. Nu börjar vi bygga den största delen av området Frostliden som är Sveriges största bostadsområde med höga hus med trästomme. Vi på Skövdebostäder gillar ju att gå i bräschen så att vara en del av detta passar oss bra.

Just träbyggnation är idag på mångas läppar och anses på flera håll vara framtidens byggmaterial av flera skäl. Bland andra den långsiktiga hållbarheten. Trä kommer från en förnybar råvara, till skillnad från konkurrerande material som ofta baseras på ändliga resurser som olja. Träden kan med hjälp av sol, koldioxid och vatten producera virke i all framtid. Förutom hållbarheten i form av god tillgång ser man också vinster för klimatet. Växande skog tar upp luftens koldioxid och lagrar det i träd och mark i form av kol. När träden avverkas och används till träprodukter fortsätter produkterna att binda kol. Trä har dessutom en låg vikt (vid transport och byggande). Ett trähus som rivs kan brännas i ett värmeverk och ge värme till nya hus. Att förädla träråvaran till byggmaterial är en betydligt mer energisnål process än tillverkningen av stål, betong och plast som orsakar betydande utsläpp av fossil koldioxid när de tillverkas. Trä är också ett mycket bra byggnadsmaterial genom att det både är lätt och har hög bärförmåga.

Förespråkarna för trä pratar också gärna om kortare byggtider och minskade kostnader. I vårt pågående projekt så stämmer dock inte detta. Produktionskostnaden per kvadratmeter i detta projekt är högre än våra övriga projekt. Vi har sökt och räknar med att få investeringsstöd, men utan detta hade kalkylen inte gått ihop. Utan stödet måste vi ta ut hyror som få av våra potentiella hyresgäster har råd med. Och detta är ett problem. Vi måste få produktionskostnader som gör att vi kan sätta rimliga hyror. Gör vi inte det riskerar vi att stå med både tomma lägenheter och samtidigt ha bostadsbrist.

Vi hoppas dock med vårt projekt på Frostaliden lära oss mer om träproduktionen för att kunna utveckla både vårt och entreprenörers kunnande i att bygga i materialet så att även de ytterligare fördelar som trä ska kunna ge faktiskt blir verklighet. Dessutom hoppas vi att tillverkarna av annat byggmaterial gör ännu större ansträngningar för att minska sin miljöpåverkan. Så att vi kan fortsätta att bygga med variation och skapa hållbara bostäder och bidra till ett bättre samhälle som är både ekologiskt-, socialt- och ekonomiskt hållbart.   

Dan vloggar om träbyggnation och Frostaliden:


Om Skövdebostäder

Skövdebostäder ägs av Skövde Stadshus AB som i sin tur ägs av Skövde kommun. Som stadens största hyresvärd bidrar vi till kommunens budskap om det goda boendet genom våra cirka 5 000 bostäder av alla upptänkliga slag och storlekar. Från centrala smålägenheter i 1800-talshus till ett naturnära boende i nybyggda fristående villor. Vi är medlemmar av SABO, Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag, och arbetar aktivt med frågor kring miljö, framtid och utveckling med stort hyresgästinflytande på alla nivåer. Företaget har drygt 80 anställda i en kundnära organisation uppdelad på tre distrikt med kvartersvärdar i varje bostadsområde.


Kontaktpersoner

Lina Eklund Svensson
Chef för marknad och utveckling
Lina Eklund Svensson
Josefine Ahrling
Kommunikatör
Josefine Ahrling
Eva-Lisa Svensson
Kommunikatör
Eva-Lisa Svensson