2016-03-18 16:45Bloggpost

Miljöarbete hela året, år efter år!

null

Earth Hour ger varje år människor möjligheten att visa att de tycker att miljön är viktig. Skövdebostäders miljöarbete pågår året runt, varje år. Enkelt sagt handlar det om att minska på det dåliga och öka det som är bra. Det handlar också om att få förståelse från hyresgäster och att få hyresgästerna att förändra sitt beteende. Varje liten förbättring gör stor skillnad i det totala.

Skövdebostäder är miljöcertifierade enligt ISO 14001 sedan 2003. Certifieringen i sig innebär ett ständigt förbättringsarbete, där vi höjer ribban så snart ett delmål uppnåtts. Det har blivit många förbättringar under åren, inte minst under de två senaste.

- Vi jobbar målmedvetet för att minska energiförbrukningen kopplat till våra högt satta miljö- och energimål, säger Tomas Haakon chef för teknisk service.

Vi minskar och optimerar

I det ständiga förbättringsarbetet gäller det att hitta och identifiera energitjuvarna. Vi ställer oss frågan; Vad kan tjäna på att optimeras? Det arbetssättet har inneburit att energiförbrukningen sänkts med 5,2 % för 2015 jämfört med 2014.

Exempel på det optimeringsarbete som gjorts är:

  • Optimerad drift av VVS-tekniska system.
  • Genomförda vattensparåtgärder för att minska vatten- och värmeförbrukningen i flera av våra områden.
  • Genomförda åtgärder för att minska elenergiförbrukning genom att byta belysningsarmaturer utomhus samt byte till energieffektivare pumpar, fläktar och vitvaror.

Varje procent minskad energiförbrukning ger en kostnadsminskning med 270 000 kronor varje år. Men kostnaden är inte det viktigaste, en minskning innebär framförallt en minskad belastning på vår miljö.

Vi spänner ribban och tänker framåt

Skövdebostäder väljer att utmana organisationen att minska energiförbrukningen med 20% till år 2019 jämfört med 2014. Klimatneutralitet ska vara uppnådd 2019. Definitionen av klimatneutralitet görs med hjälp av att i enlighet mer Greenhouse Gas Protocol definiera avgränsningar för de växthusgasutsläpp som verksamheten bidrar till samt översiktligt kartlägga alla källor till växthusgasutsläpp inom avgränsningen.

Tillsammans med hyresgäster

Att bolaget minskar den övergripande förbrukningen är en viktig del men att ge förutsättningar till en miljövänlig livsstil är minst lika viktig. Varje positiv förändring i beteendet hos oss som människor gör stor skillnad i vår gemensamma miljö. Vi uppmuntrar därför våra hyresgäster till att göra miljösmarta val, oavsett om det gäller exempelvis källsortering eller hur man vädrar en lägenhet. 

- Att vid varje tillfälle tänka på hur vi använder våra resurser är mitt främsta tips till våra hyresgäster….eller till alla människor egentligen. Om varje beslut som tas är det bästa möjliga i den situationen så går vi en fantastisk framtid till mötes, säger Tomas Haakon.


Om Skövdebostäder

Skövdebostäder ägs av Skövde Stadshus AB som i sin tur ägs av Skövde kommun. Som stadens största hyresvärd bidrar vi till kommunens budskap om det goda boendet genom våra cirka 5 000 bostäder av alla upptänkliga slag och storlekar. Från centrala smålägenheter i 1800-talshus till ett naturnära boende i nybyggda fristående villor. Vi är medlemmar av SABO, Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag, och arbetar aktivt med frågor kring miljö, framtid och utveckling med stort hyresgästinflytande på alla nivåer. Företaget har drygt 80 anställda i en kundnära organisation uppdelad på tre distrikt med kvartersvärdar i varje bostadsområde.


Kontaktpersoner

Lina Eklund Svensson
Chef för marknad och utveckling
Lina Eklund Svensson
Josefine Ahrling
Kommunikatör
Josefine Ahrling
Eva-Lisa Svensson
Kommunikatör
Eva-Lisa Svensson