2017-06-29 13:01Bloggpost

Modern sophantering försvåras – hindrar stadens utveckling

null

Vi på Skövdebostäder jobbar just nu för fullt med att implementera fastighetsnära matavfallshantering och källsortering i våra områden. Något som många av våra hyresgäster efterfrågar och som ligger i linje med vårt hållbarhetsarbete. Det är också något som man tar för givet ska finnas i ett nybyggt område. Men det är svårt att hitta bra plats och få till smidiga och yteffektiva lösningar med de förutsättningar som finns i Skövde idag.

I många städer och hos kollegor i branschen har man löst insamling av hushålls- och matavfall med underjordiska behållare. Det innebär att stora delar av behållaren finns under marken, men toppen av kärlet sticker upp ovan jord där man kan slänga ner sin soppåse. En mycket smidig lösning som både underlättar möjligheterna att hitta plats, kan ta stora volymer och minskar eventuell lukt och andra olägenheter från soporna.

Här i Skövde får vi inte använda den här lösningen. I kommunen erbjuder (Avfallshantering Östra Skaraborg (AÖS) två olika alternativ, antingen hämtning via container alternativt i kärl. För matavfall gäller enbart kärl i storlek 140 liter. I ett område med hundratals hyresgäster blir det många tunnor.

Avsaknaden av möjligheten att gräva ner hushållsavfall och matavfall kan hindra kommande nybyggnationer och förtätningsprojekt där många funktioner och huskroppar ska samsas på en ofta begränsad yta. På sikt är det här inte bara ett problem för Skövdebostäder och våra hyresgäster utan för hela utvecklingen av Skövde som en modern, attraktiv kommun att verka och bo i.

Förutom att hanteringen av hushållssopor med containrar och tunnor tar plats och riskerar att lukta illa försvårar det också omställningen till modern fastighetsnära källsortering. Källsorteringen, som till exempel innefattar pappersförpackningar och glas, samlas in av privata aktörer som kan tillhandahålla tömning av underjordiska behållare. Med AÖS system för hämtning av hushållssopor och matavfall begränsas alltså möjligheterna att få till en bra kombination. Det innebär att om vi överhuvudtaget kan hitta plats för de olika avfallslösningarna, blir de spridda i området istället för att ha det samlat.

Tyvärr är vi människor också rätt bekväma av naturen vilket innebär att spridningen av avfallshanteringen i våra områden leder till att färre väljer att använda de möjligheter till sortering som erbjuds. Om det sedan luktar illa och ser skräpigt ut blir inte användningen bättre.

Det kan ju tyckas som en skitsak, men avfall är också en stor miljöbov och vi vill självklart dra vårt strå till stacken tillsammans med våra tusentals hyresgäster. Men vi behöver få möjligheter att hitta smidiga, attraktiva, moderna och rena lösningar.

Vilka är egentligen argumenten för att underjordisk sophantering eller andra moderna system som kräver krantömning inte kan fungera i en växande stad som Skövde?

Dan Sandén, vd Skövdebostäder


Om Skövdebostäder

Skövdebostäder ägs av Skövde Stadshus AB som i sin tur ägs av Skövde kommun. Som stadens största hyresvärd bidrar vi till kommunens budskap om det goda boendet genom våra cirka 5 000 bostäder av alla upptänkliga slag och storlekar. Från centrala smålägenheter i 1800-talshus till ett naturnära boende i nybyggda fristående villor. Vi är medlemmar av SABO, Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag, och arbetar aktivt med frågor kring miljö, framtid och utveckling med stort hyresgästinflytande på alla nivåer. Företaget har drygt 80 anställda i en kundnära organisation uppdelad på tre distrikt med kvartersvärdar i varje bostadsområde.


Kontaktpersoner

Lina Eklund Svensson
Chef för marknad och utveckling
Lina Eklund Svensson
Josefine Ahrling
Kommunikatör
Josefine Ahrling
Eva-Lisa Svensson
Kommunikatör
Eva-Lisa Svensson