2018-08-15 16:33Bloggpost

Nyproduktion eller renovering – är det ena viktigare än det andra?

null

Skövdebostäder lägger årligen många miljoner på underhåll och renoveringar av våra äldre hus. Det handlar om allt från stamrenoveringar och energioptimeringar till enklare målningsarbeten och upprustning av utemiljöer. Att få detta att gå ihop med så låga hyresökningar som möjligt kräver sin planering och långsiktigt tänkande.

En större renovering som stambyten påverkar ofrånkomligen hyresgästerna under en tid, men vår ambition i den typen av frågor har alltid varit att man ska kunna bo kvar och att en eventuell hyreshöjning ska bli så låg som möjligt. Till exempel har vi genomfört stambyten i 2200 lägenheter i vårt 50-, 60- och 70-talsbestånd under en tolvårsperiod. En sådan åtgärd kräver varje enskild hyresgästs godkännande, vilket vi fått från alla de 2200 hyresgäster som berörts.

Under de senaste åren har vi också investerat ansenliga summor i energioptimerande åtgärder för att minska energiförbrukningen och vårt avtryck på miljön. Vi har också genomfört allt från radonförebyggande åtgärder och utökat säkerhet och trygghet i flera områden till trafikdämpande åtgärder och upprustning av lekplatser och mycket mer. Allt för att bibehålla och successivt förbättra kvaliteten på våra fastigheter. Renovering och underhåll är ett långsiktigt arbete för att hålla nere hyresökningarna. Att förvalta vårt befintliga bestånd är kärnan i vår verksamhet och mycket viktigt för att värna om våra hyresgästers välmående och dessutom säkerställa fastigheternas långsiktiga värde.

I det korta perspektivet jobbar vi stenhårt med att följa upp vår hyresgästenkät och försöker arbeta med att åtgärda de synpunkter som vi får till oss den vägen. Alla kommentarer gås igenom, men alla åtgärder och önskemål kan inte genomföras utan vi måste göra en prioritering.

Internt diskuterar vi löpande renoveringsbehovet många år framåt. Där ser vi nu bland annat fler åtgärder för energioptimering och radonförebyggande åtgärder samt fönsterbyten för bättre inomhusklimat.

Samtidigt är Skövde inne i en otroligt expansiv fas och vi på Skövdebostäder bygger mer än på miljonprogrammets dagar. Den höga byggtakten är nödvändig på grund av den rådande bostadsbrist som finns i såväl Skövde som en stor del av övriga Sverige. Att tillföra nya bostäder är en enormt viktig faktor för nödvändig tillväxt och en hållbar framtid.

Att vara allmännyttig hyresvärd är förenat med ett stort ansvar – stort ansvar för att människorna som lever i våra hus ska trivas och känna sig trygga, stort ansvar för att bidra till att kommunen klarar sitt bostadsförsörjningsansvar och stort ansvar för att bidra till samhällsnyttan. Då måste både förvaltning och produktion fungera parallellt. Vi behöver alltså både renovera och producera nytt!

/Dan Sandén, vd, Skövdebostäder


Om Skövdebostäder

Skövdebostäder ägs av Skövde Stadshus AB som i sin tur ägs av Skövde kommun. Som stadens största hyresvärd bidrar vi till kommunens budskap om det goda boendet genom våra cirka 5 000 bostäder av alla upptänkliga slag och storlekar. Från centrala smålägenheter i 1800-talshus till ett naturnära boende i nybyggda fristående villor. Vi är medlemmar av SABO, Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag, och arbetar aktivt med frågor kring miljö, framtid och utveckling med stort hyresgästinflytande på alla nivåer. Företaget har drygt 80 anställda i en kundnära organisation uppdelad på tre distrikt med kvartersvärdar i varje bostadsområde.


Kontaktpersoner

Lina Eklund Svensson
Chef för marknad och utveckling
Lina Eklund Svensson
Josefine Ahrling
Kommunikatör
Josefine Ahrling
Eva-Lisa Svensson
Kommunikatör
Eva-Lisa Svensson