2015-11-30 16:15Bloggpost

Samverkan är vägen framåt för Skövde

Vi på Skövdebostäder kan och ska inte bygga på alla de platser vi identifierat i vår affärsplan. På flera platser ryms det väldigt många bostäder och då är det viktigt att få till variation både i typ av bebyggelse, men också i upplåtelseformer. Och för att områdena inte ska ta för lång tid att bygga upp, måste vi vara fler aktörer som går samman.

Därför har vi presenterat och delat med oss av vår affärsplan till byggherrar och byggare i kommunen som en invit till samarbete. Det står också klart och tydligt bland våra mål i affärsplanen att vi ska få till stånd minst fem större samverkansprojekt med färdigställande 2020 till 2030. Reaktionerna har heller inte låtit vänta på sig utan många är väldigt positiva och flera har redan hört av sig, entreprenörer och byggherrar, som vill vara med och bygga det framtida Skövde.

Få fler att vilja bygga i Skövde

Vi tror också att affärsplanen kan bidra till att få igång fler entreprenörer att bygga i Skövde. Genom att visa vilken potential som finns i staden kan regions- och huvudkontor för större entreprenörer påverkas till Skövdes fördel. Skövde får en plats på kartan som expansiv kommun där många vill vara med och bygga staden.


Om Skövdebostäder

Skövdebostäder ägs av Skövde Stadshus AB som i sin tur ägs av Skövde kommun. Som stadens största hyresvärd bidrar vi till kommunens budskap om det goda boendet genom våra cirka 5 000 bostäder av alla upptänkliga slag och storlekar. Från centrala smålägenheter i 1800-talshus till ett naturnära boende i nybyggda fristående villor. Vi är medlemmar av SABO, Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag, och arbetar aktivt med frågor kring miljö, framtid och utveckling med stort hyresgästinflytande på alla nivåer. Företaget har drygt 80 anställda i en kundnära organisation uppdelad på tre distrikt med kvartersvärdar i varje bostadsområde.


Kontaktpersoner

Lina Eklund Svensson
Chef för marknad och utveckling
Lina Eklund Svensson
Josefine Ahrling
Kommunikatör
Josefine Ahrling
Eva-Lisa Svensson
Kommunikatör
Eva-Lisa Svensson