2018-03-16 15:34Bloggpost

Skövdebostäder bättre än någonsin

null

Ännu en gång lägger vi ett intensivt år bakom oss här på Skövdebostäder. Inte bara intensivt, utan ett av de allra bästa. Vi gör vårt bästa ekonomiska resultat någonsin. Vi fortsätter att ha Sveriges nöjdaste hyresgäster och vi uppmärksammas, vinner och nomineras till flera priser för flera av våra pågående projekt. Samtidigt investerar vi mer än någonsin och bygger mer än på miljonprogrammets dagar. Med andra ord är det full fart framåt!

Som vd tycker jag att det är extra roligt att vart och ett av våra aktuella projekt har sådana unika särdrag att de uppmärksammas nationellt. Ekedal med 150 lägenheter för ungdomar har en kalkyl som gör avtryck i branschen och på regeringsnivå – ett projekt som vid uthyrningsstarten hade ett efterfrågetryck som vi aldrig sett tidigare. Ett tryck som vi självklart gläds över, men som samtidigt känns lite beklämmande eftersom det är ett bevis för att bristen på bostäder är fortsatt stor. Vi har Frostalidens 189 lägenheter i trä som röner stor uppmärksamhet som en del av Sveriges största bostadsområde med höga hus med trästomme. Det känns spännande att vara med om att driva utvecklingen av träbyggnation och extra roligt att vi imponerade på bostadsminister Peter Eriksson, som hjälpte till vid det första sågtaget. Och sist men inte minst vårt Aspö Eko-logi, som nu står helt klart med alla lägenheter inflyttade, där vi under 2018 fullföljer och rustar upp gården och miljön runt omkring. För Aspö Eko-logi fick vi SABOs hållbarhetspris 2017 och blev nominerade till ”Årets samhällsbyggare” av tidningen Dagens Samhälle.

Uppmärksamheten gör att vi tar emot mängder av studiebesök. Det största intresset är kring hur vi kan bygga så billigt utan att göra avkall på kvaliteten, samt hur vi får Sveriges nöjdaste hyresgäster. Studiebesöken kommer från hela landet och projekten uppmärksammas även på andra sätt nationellt – och även i Rosenbad. Ja, till och med FN har uppmärksammat Aspö Eko-logi!

Förutom de projekt jag redan nämnt har vi under 2017 också upphandlat Grubbagården som är ett förtätningsprojekt i ett 60-talsområde. Produktionen drar igång under 2018 och inflyttning beräknas till december 2019. Ännu en gång lyckas vi med en upphandling som gör att vi kan hålla nere hyrorna även i ett volymmässigt mindre projekt. Det gör mig oerhört stolt och glad. Men det kommer att bli en utmaning att fortsatt klara av att hålla nere produktionskostnaderna på nivåer som gör det möjligt att sätta hyror som kan efterfrågas.

Andra projekt som vi arbetat med under året är byggnation i ytterområdena där vi kommit längst med Timmersdala och väntar på att kommunen ska genomföra detaljplanearbetet. I Stöpen har vi visat intresse för en central tomt, men har ännu inte fått klartecken till denna. Vi spanar också längre fram och har många idéer om både stora och små projekt i hela kommunen.

Omvärldens krav på att företag tar samhällsansvar blir allt tydligare och genom vår verksamhet kan vi vara med och påverka samhället i positiv riktning. En god och stabil ekonomi möjliggör investeringar och nytänkande för ett mer hållbart samhälle. Som allmännyttigt bostadsföretag vill vi ta ett stort samhällsansvar. Vi vill visa att vår verksamhet är hållbar och väsentlig för hela samhället, såväl i vår egen kommun där vi skapar trygga boendemiljöer som nationellt, där vi kan vara förebilder och medverka till en totalt sett minskad miljöpåverkan.

Ingen av alla våra framgångar kommer av sig självt, utan kräver långsiktiga strategier, nytänkande och hårt arbete. Framför allt hänger framgången på vår personal som gör ett fantastiskt jobb på alla sätt. Nu ser vi fram emot ett minst lika intensivt och spännande 2018, året då Skövdebostäder fyller 75 år!

Dan Sandén, vd Skövdebostäder


Om Skövdebostäder

Skövdebostäder ägs av Skövde Stadshus AB som i sin tur ägs av Skövde kommun. Som stadens största hyresvärd bidrar vi till kommunens budskap om det goda boendet genom våra cirka 5 000 bostäder av alla upptänkliga slag och storlekar. Från centrala smålägenheter i 1800-talshus till ett naturnära boende i nybyggda fristående villor. Vi är medlemmar av SABO, Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag, och arbetar aktivt med frågor kring miljö, framtid och utveckling med stort hyresgästinflytande på alla nivåer. Företaget har drygt 80 anställda i en kundnära organisation uppdelad på tre distrikt med kvartersvärdar i varje bostadsområde.


Kontaktpersoner

Lina Eklund Svensson
Chef för marknad och utveckling
Lina Eklund Svensson
Josefine Ahrling
Kommunikatör
Josefine Ahrling
Eva-Lisa Svensson
Kommunikatör
Eva-Lisa Svensson