2017-11-01 16:20Bloggpost

Skövdebostäder tar samhällsansvar

null

De senaste åren har trycket på kommunens stödfunktioner ökat dramatiskt. Det gäller bland annat möjligheten att hitta bostäder till personer i utsatta grupper. På grund av den nya anvisningslagen som trädde i kraft i mars 2016, men också på grund av bland annat ökad psykisk ohälsa, är det allt fler som behöver hjälp av Skövde kommun att hitta ett boende. Skövdebostäder ska enligt ägardirektiven utgöra ett föredöme som socialt ansvarstagande hyresvärd och ta ansvar för en rimlig del av kommunens behov av bostäder för särskilt utsatta grupper. Det är naturligt att vi som allmännyttigt bostadsbolag hjälper kommunen och tar ett utökat samhällsansvar för bland annat snabbare och utökad integration, vilket långsiktigt är bra för alla i Skövde. Samtidigt är det viktigt att detta görs med hänsyn till det stora behov av bostäder som finns från alla grupper i samhället.

För att skapa bättre förutsättningar att snabbare kunna hjälpa människor upprättade Skövdebostäder och Skövde kommun ett bostadssocialt avtal i mars 2017. Avtalet uttrycker vår ambition om att fem till tio procent av de lägenheter som omsätts under ett år ska kunna förmedlas till personer i de utsatta grupperna. Avtalet tydliggör också att social hållbarhet och mångfald i bostadsområden är viktigare än antalet förmedlade lägenheter. Avtalet innehåller omfattningen på samarbetet, hur det ska organiseras och vem som får teckna kontrakt. Till detta finns också en villkorsbilaga som anger särskilda detaljer kring rättigheter och skyldigheter vid olika kontraktsförfaranden.

Under 2016 arbetade vi också om vår uthyrningspolicy för att göra det enklare för alla att få hyra lägenhet hos oss. Forskning visar att betalningsviljan inte hänger ihop med betalningsförmågan varför vi inte ställer lika höga krav på inkomst som tidigare. Dagens arbetsmarknad gör också att vi måste godkänna fler typer av inkomst för att möjliggöra för bland annat ungdomar att få ett kontrakt.

Samtidigt tillför Skövdebostäder drygt 1000 lägenheter till marknaden under cirka fem år. Ett av projekten är specifikt riktat till ungdomar under 30 år just för att vi vet att de har svårt att komma ut på arbetsmarknaden. Men det stora flertalet lägenheter är för alla. Vi tror inte på akutlägenheter med sämre kvalitet. Husen ska stå där i många år och vi ska förvalta dem på ett bra sätt. De som flyttar in ska kunna bo kvar och känna en trygghet i ett långsiktigt boende.

Skövdebostäder tar alltså ett stort och brett samhällsansvar där vi på olika sätt gör vad vi kan för att möta alla grupper i samhället och behovet av nya bostäder till rimliga kostnader och ge fler möjlighet till ett eget boende.  

/Dan Sandén, vd Skövdebostäder


Om Skövdebostäder

Skövdebostäder ägs av Skövde Stadshus AB som i sin tur ägs av Skövde kommun. Som stadens största hyresvärd bidrar vi till kommunens budskap om det goda boendet genom våra cirka 5 000 bostäder av alla upptänkliga slag och storlekar. Från centrala smålägenheter i 1800-talshus till ett naturnära boende i nybyggda fristående villor. Vi är medlemmar av SABO, Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag, och arbetar aktivt med frågor kring miljö, framtid och utveckling med stort hyresgästinflytande på alla nivåer. Företaget har drygt 80 anställda i en kundnära organisation uppdelad på tre distrikt med kvartersvärdar i varje bostadsområde.


Kontaktpersoner

Lina Eklund Svensson
Chef för marknad och utveckling
Lina Eklund Svensson
Josefine Ahrling
Kommunikatör
Josefine Ahrling
Eva-Lisa Svensson
Kommunikatör
Eva-Lisa Svensson