2017-11-06 16:37Bloggpost

​​Sprider Skövde internationellt

null

Häromveckan var jag på plats i Turin när den europeiska nätverksorganisationen Eurhonet hade sin så kallade General Assembly. Som en av sju nya medlemmar blev Skövdebostäder då enhälligt inröstade av de cirka hundra delegaterna från fem olika länder: Tyskland, England, Frankrike, Italien och Sverige. Jag hade då möjligheten att presentera Skövde och Skövdebostäder och väckte stor uppmärksamhet för exempelvis våra nyproduktionsprojekt. Vårt sätt att fokusera på alla hållbarhetsperspektiven, social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet rönte också väldigt stort intresse. Extra kul var det när jag vid mitt anförande fick hela församlingen att gemensamt och högljutt utropa SKÖVDE på bredaste Skarabôrska. Så nu vet ”hela Europa” vilka Skövdebostäder är och var Skövde ligger.

Eurhonet står för European Housing Network och representerar tillsammans över 800 000 lägenheter i Europa. Skövdebostäder tillhör ett av de allra minsta medlemsföretagen med våra 5 000 lägenheter så förutsättningarna är väldigt olika. Exempelvis diskuterade jag de sociala utmaningarna och bostadsbristen i Europa med ett bostadsföretag från Österrike som väntas bli medlemmar nästa år, de har 220 000 lägenheter. Ett franskt bolag som också är medlemmar har sina lägenheter utspridda på över 200 olika orter i Frankrike. Totalt är 13 svenska bostadsbolag med – bland annat Uppsalahem, Stångåstaden i Linköping och Familjebostäder i Stockholm. De svenska företagen är också betydligt större än Skövdebostäder och har mellan 8 000 – 25 000 lägenheter.

Utmaningarna och frågorna är till stor del ändå lika. Inom organisationen kommer vi att delta och bidra till arbetet inom olika aktuella ämnesområden. Just nu fokuserar man på fem olika områden genom så kallade Topic Groups.

  • Sustainable construction – Nyproduktion, renovering och energi.
  • Ageing – Äldres boende
  • Integration – Integration och minskad segregering
  •  IT in Housing – Digitalisering
  • CSR – Social hållbarhet

Det här är ämnesområden där vi har mycket kunskap att dela med oss av, men också mycket att lära. Det är också områden som är i ständig utveckling och jag tror att vi genom internationella samarbeten kan hitta framtidens lösningar för bostadsbranschen även lokalt.

Utöver de olika fokusområdena anordnar Eurhonet studiebesök, workshops, konferenser och träffar av olika slag. Det finns en grupp som arbetar med att söka EU-stöd till de olika projekten, det finns en grupp som arrangerar utbildningar för anställda i medlemsföretagen och en annan grupp som knyter ihop anställda från olika länder i ett utbytesprogram där man kan arbeta och skaffa sig erfarenhet från andra bostadsföretag och länder. Detta ser jag som en stor konkurrensfördel när vi slåss om framtidens arbetskraft. Att få möjlighet till internationell erfarenhet tror jag är efterfrågat av de talanger som vi vill anställa i framtiden.

Inte nog med europeisk uppmärksamhet. För någon vecka sedan var representanter från FN (UNFCCC - United Nations Framework Convention on Climate Change) här för att intervjua mig och filma våra projekt i Skövde. Skälet är att FN ska dela ut ett pris på klimattoppmötet i Bonn som startar 6 november. Priset är för att vi och kommunen nyttjar så kallade gröna lån för våra hållbara investeringar, såsom Aspö Eko-logi. Filmen och intervjun kommer att visas i samband med prisutdelningen i Bonn. Riktigt kul med internationell uppmärksamhet och ett bevis för att vi gör bra saker i Skövde.

Skövdebostäder tar alltså en aktiv roll i att stärka Skövdes varumärke utanför landets gränser och bidra till ökad internationalisering inom kommunen genom att engagera sig i ett internationellt nätverk för bostadsföretag. Detta ligger i linje med våra ägardirektiv och den gemensamma policyn för Internationellt arbete som finns i kommunkoncernen. Och när till och med FN uppmärksammar vårt hållbarhetsarbete så får man nog säga att vi verkligen sätter Skövde på kartan.

/Dan Sandén, vd Skövdebostäder


Om Skövdebostäder

Skövdebostäder ägs av Skövde Stadshus AB som i sin tur ägs av Skövde kommun. Som stadens största hyresvärd bidrar vi till kommunens budskap om det goda boendet genom våra cirka 5 000 bostäder av alla upptänkliga slag och storlekar. Från centrala smålägenheter i 1800-talshus till ett naturnära boende i nybyggda fristående villor. Vi är medlemmar av SABO, Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag, och arbetar aktivt med frågor kring miljö, framtid och utveckling med stort hyresgästinflytande på alla nivåer. Företaget har drygt 80 anställda i en kundnära organisation uppdelad på tre distrikt med kvartersvärdar i varje bostadsområde.


Kontaktpersoner

Lina Eklund Svensson
Chef för marknad och utveckling
Lina Eklund Svensson
Josefine Ahrling
Kommunikatör
Josefine Ahrling
Eva-Lisa Svensson
Kommunikatör
Eva-Lisa Svensson