2018-05-25 11:04Bloggpost

Sveriges viktigaste bransch kommer till Skövde

null

Den 30 – 31 maj, samlas över 500 personer från allmännyttan hos oss i Skövde. De bjuds på två fullmatade dagar med intressanta studiebesök, inspirationsföreläsningar och parallella seminarier om bland annat nyproduktion, renovering, förvaltning och digitalisering. Vi på Skövdebostäder ordnar studiebesöken och håller i två seminarier.

Att branschen kan samlas på det här sättet och utbyta erfarenheter är en av allmännyttans styrkor. Vi konkurrerar inte med varandra utan har alla möjligheter att dela med sig av goda exempel och gemensamt utveckla samhällsbyggnads- och bostadsfrågorna. Jag är extra stolt när allmännyttans bransch- och intresseorganisation SABO lägger sin största konferens här i Skövde så slår den deltagarrekord. Aldrig har så många anmält sig till konferensen. Många av dem är extra nyfikna på de studiebesök de ska få vara med om på torsdagsförmiddagen. Då ska vi visa Ekedal, Fältspaten, Frostaliden och Aspö för deltagarna. Var och ett av dessa projekt är unika i branschen. Ekedal med sina låga produktionskostnader och hyror för ungdomar, Fältspaten för sina trygghetsbostäder och den otroliga nöjdhet hyresgästerna där visar, Frostaliden som en del av Sveriges största bostadsområde med trästomme och Aspö med sina unika värden kopplade till hållbarhet.

Allmännyttan när den är som bäst

Jag hoppas att vi kommer att inspirera våra branschkollegor samtidigt som vi själva får feedback och nya insikter. Jag hoppas också att vi tillsammans diskuterar hur vi bättre kan visa på alla de mervärden och samhällsnytta som allmännyttan ger. Det handlar inte bara om bostäder, det handlar om människorna som bor där, om minskad segregation och ökad integration, om trygghet, om trivsel – ja det handlar om livet.

Det kan låta skrävligt. Men jag måste ändå få säga att Skövdebostäder har lyckats bra med att kombinera den affärsmässighet och samhällsansvar som allmännyttan ska stå för. Till och med så bra att bostadsminister Peter Eriksson nämner Skövde i sammanhanget när allmännyttan är som bäst.

Allmännyttan spelar en mycket betydelsefull roll – och det är viktigt att den utvecklas för alla! 

//Dan Sandén, vd Skövdebostäder


Om Skövdebostäder

Skövdebostäder ägs av Skövde Stadshus AB som i sin tur ägs av Skövde kommun. Som stadens största hyresvärd bidrar vi till kommunens budskap om det goda boendet genom våra cirka 5 000 bostäder av alla upptänkliga slag och storlekar. Från centrala smålägenheter i 1800-talshus till ett naturnära boende i nybyggda fristående villor. Vi är medlemmar av SABO, Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag, och arbetar aktivt med frågor kring miljö, framtid och utveckling med stort hyresgästinflytande på alla nivåer. Företaget har drygt 80 anställda i en kundnära organisation uppdelad på tre distrikt med kvartersvärdar i varje bostadsområde.


Kontaktpersoner

Lina Eklund Svensson
Chef för marknad och utveckling
Lina Eklund Svensson
Josefine Ahrling
Kommunikatör
Josefine Ahrling
Eva-Lisa Svensson
Kommunikatör
Eva-Lisa Svensson