2019-01-08 10:38Bloggpost

Trähusen växer upp

På flera håll i Sverige växer de höga trähusen upp. Det går en trend i att bygga i trä och förespråkarna trycker hårt på hur viktig den här utvecklingen är för en hållbar framtid. Det känns självklart bra att vara med och bidra till ökad kunskap kring den här typen av projekt och vi har redan dragit såväl positiva som negativa lärdomar som kan bidra till framtida utveckling på området.

Binder koldioxid

Att trä binder koldioxid är väl känt för de flesta sedan man lärde sig om fotosyntesen i skolan. Vad kanske inte lika många tänker på är att om vi låter skogen få växa fritt för att sedan dö, släpps all bunden koldioxid ut i atmosfären igen när träden ruttnar. Genom att använda trä som byggnadsmaterial förlänger man tiden som materialet binder koldioxiden. Rätt skött kan träet bevaras under mycket lång tid. Dessutom kan delar av materialet fortsatt återanvändas i nya produkter eller som delar i nya byggnationer även om husen inte längre står kvar. Vi har till exempel själva återanvänt trästommar från gamla byggnader att bygga odlingsbäddar i våra bostadsområden.

Frostaliden är Sveriges största bostadsområde med höga hus med trästomme. Totalt blir det 370 lägenheter. Våra sex hus med 189 lägenheter kommer när de står klara 2020 att tillsammans binda 2760 ton koldioxid. Det motsvarar utsläppen från 1 100 flygresor tur och retur till Thailand. Bra eller hur?

Utmaningar

Vi har också stött på utmaningar i projektet. Erfarenheterna av att bygga i trä är begränsade. Därför ökar också kostnaderna. Men på sikt tror förespråkarna att träbyggande också ska kunna spara kostnader vilket vore fantastiskt. Vi hoppas ju att vi med de erfarenheter vi gör nu ska kunna påverka också kostnaderna åt ett positivt håll.

Rätt material på rätt plats

Att bara bygga i trä från nu tror jag dock inte är lösningen. Vi vill fortsätta att bidra till en utveckling där byggandet bidrar till en hållbar framtid. Men hållbarheten har flera dimensioner och för att kunna hantera såväl de ekologiska, sociala som ekonomiska aspekterna tror vi att det viktiga är att använda rätt material på rätt plats. 


Om Skövdebostäder

Skövdebostäder ägs av Skövde Stadshus AB som i sin tur ägs av Skövde kommun. Som stadens största hyresvärd bidrar vi till kommunens budskap om det goda boendet genom våra drygt 5 300 bostäder av alla upptänkliga slag och storlekar. Från centrala smålägenheter i 1800-talshus till ett naturnära boende i nybyggda fristående villor. Vi är medlemmar av Sveriges Allmännytta, och arbetar aktivt med frågor kring miljö, framtid och utveckling med stort hyresgästinflytande på alla nivåer. Företaget har ungefär 100 anställda i en kundnära organisation uppdelad på tre distrikt med kvartersvärdar i varje bostadsområde.


Kontaktpersoner

Lina Eklund Svensson
Chef för marknad och utveckling
Lina Eklund Svensson