2015-11-24 10:22Bloggpost

Variation och varsamhet

null

En stad som vill växa måste också utvecklas. Det innebär att delar av staden måste förändras och få ny skepnad. Men utvecklingen måste ske med omdöme så att viktiga kultur- och naturvärden bevaras. De förslag på platser för nybyggnation som ligger i vår affärsplan måste naturligtvis utformas med varsamhet.

Som vi tidigare konstaterat finns det forskning som visar att en nyckelfaktor för en attraktiv stad är mer variation och förtätning. Stadsdelar som blandar bostadstyper, upplåtelseformer, stilar och utomhusmiljöer blir levande och välkomnande bostadsmiljöer. En attraktiv stad måste också erbjuda trygghet och säkerhet, skapa identitet och stolthet bland de som bor där. Ett attraktivt stadsliv behöver en viss täthet för att fungera, skapa stråk och flöden av människor samt byggas ihop så att barriärer bryts.

Vi menar att vi genom våra förslag skapar en mer attraktiv, trygg och säker stad. Vi skapar en större täthet, där stora mörka parkeringsplatser och tomma industritomter byggs om till bostadsområden som skapar liv och rörelse. Att bygga på berget gör en annars ganska svår terräng möjlig att se för fler. Där är också tanken att man kan välja en byggnation som följer sluttningen och där husen har sedumtak för att smälta in med omgivningarna när man blickar ner uppifrån. Byggnation på berget skulle även kunna bidra till att göra en linbana möjlig. En linbana som gör hela Billingen och den stora satsning som görs där mer tillgänglig för alla som vill uppleva de fantastiska naturvärden och aktiviteter som finns. Nya bostäder skapar också möjlighet för fler verksamheter som ökar stadens attraktivitet att etablera sig i Skövde. Det kan vara fler hotell, en konsertsal, lokaler för handel eller annat.

Några andra projekt som bidrar till att stärka och utveckla Skövdes naturvärden är Aspö Eko-logi och Frostaliden som gör det möjligt för oss på Skövdebostäder att vidareutveckla och fortsätta att driva Aspö gård så att framtida generationer också kan få tillgång till en bondgård, med alla dess värden mitt i staden.


Om Skövdebostäder

Skövdebostäder ägs av Skövde Stadshus AB som i sin tur ägs av Skövde kommun. Som stadens största hyresvärd bidrar vi till kommunens budskap om det goda boendet genom våra cirka 5 000 bostäder av alla upptänkliga slag och storlekar. Från centrala smålägenheter i 1800-talshus till ett naturnära boende i nybyggda fristående villor. Vi är medlemmar av SABO, Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag, och arbetar aktivt med frågor kring miljö, framtid och utveckling med stort hyresgästinflytande på alla nivåer. Företaget har drygt 80 anställda i en kundnära organisation uppdelad på tre distrikt med kvartersvärdar i varje bostadsområde.


Kontaktpersoner

Lina Eklund Svensson
Chef för marknad och utveckling
Lina Eklund Svensson
Josefine Ahrling
Kommunikatör
Josefine Ahrling
Eva-Lisa Svensson
Kommunikatör
Eva-Lisa Svensson