2018-12-05 10:11Bloggpost

Vi väljer digitalt – bra eller dåligt?

Att människor i allmänhet är olika och har olika behov tror jag nog att vi alla kan vara överens om. Att som hyresvärd hantera alla dessa olikheter och önskemål om både det ena och andra är en fantastiskt spännande utmaning som vi på Skövdebostäder ser som en av våra största drivkrafter. Vi har vår ambition om 100 % nöjda hyresgäster och tar den på stort allvar.

Ibland ställs vi dock inför vägskäl där vi måste fatta beslut som vi vet kommer att göra några av våra hyresgäster besvikna. Att avsluta det analoga nätet för kabel-tv (koaxialnätet) är ett sådant beslut. Teknikutveckling går ofattbart snabbt idag, men den kommer heller aldrig att gå långsammare. Att då satsa på en teknik som kan hantera den här snabba utvecklingen känns ur ett fastighetsägarperspektiv som självklart. Våra fastigheter och lägenheter ska ha en viss standard ur det tekniska perspektivet för att vara framtidssäkrade och hålla värde och attraktivitet över tid.

Förändringen skapar också flera fördelar för våra hyresgäster så som

  • högre kvalitet i tv-leveransen med möjlighet till HD-kanaler,
  • ökad valfrihet med fler leverantörer inom fiberplattformen,
  • möjlighet till 0,5 Mbit kostnadsfritt bredband för den som endast surfar och läser e-post
  • samt ett utbyggt fibernät med fler uttag i alla lägenheter.

Men vi inser ändå att det här är ett beslut som både är efterlängtat och som skapar en del upprörda känslor. En baksida med förändringen är att vi inte längre kan erbjuda lika många kanaler inom ramen för hyran. En rimlig första fråga är så klart då om vi inte borde sänka hyran. Men för att kunna öka standarden i våra fastigheter med ny teknik måste vi göra investeringar. Bland annat bygger vi som jag nämnt ut fibernätet i respektive lägenhet med ytterligare ett datauttag för att skapa bättre möjligheter och flexibilitet att använda den öppna fiberplattformen. Dessutom bekostar vi digitalboxar till de hyresgäster som endast vill se på det grundläggande tv-utbudet. Detta är alltså en standardhöjning som vi inte höjer hyrorna för. Vi har tillsammans med Hyresgästföreningen kommit överens om att det här är en rimlig uppgörelse, att minska antalet kanaler mot att tekniken och kvaliteten förbättras och möjligheterna till valfria digitala tjänster ökar.

Jag kan personligen tycka att vi inte borde behöva ha någon apparat mellan tv och datauttag i dagens teknikvärld, men det spelar ju ingen roll vad jag tycker utan vi måste förhålla oss till den verklighet som finns. Genom att Skövdebostäder bekostar en digitalbox som erbjuder grundutbudet möjliggör vi ändå för alla hyresgäster att se på tv. Den nya fibertekniken gör också att alla kan beställa bättre bredbandsleveranser och därmed titta på tv på nya sätt via dator, chromecast eller Apple-tv kopplat till tv:n eller mobila enheter. Ja listan på möjligheter kan göras lång. Och jag vet att många tar vara på detta.

Tänk på de äldre får jag höra ibland i detta sammanhang. Och det måste vi så klart göra. Men jag skulle inte vilja påstå att vi kan dra alla äldre över en kam. Det finns många av våra äldre hyresgäster som är väl insatta i dagens teknik och som nyttjar den till allt möjligt. Vi har också löpande uppdaterat information på vår webbsida, i vårt digitala kundforum och erbjudit installationshjälp via telefon. Men visst finns det hyresgäster som trots detta tycker att det här blir väldigt besvärligt. För dem erbjuder vi under januari månad direkt installationshjälp av tekniken på plats i lägenheten.

Så är det här ett bra eller dåligt beslut? Jag är övertygad om att det här är det rätta att göra. Men att vi får vara medvetna om att det som är bra för en kan upplevas som dåligt för en annan. Den typen av beslut ställs vi inför mer eller mindre ofta och då måste vi våga välja väg. Och för Skövdebostäder och våra hyresgäster har vi valt den digitala. 

//Dan Sandén, vd Skövdebostäder


Om Skövdebostäder

Skövdebostäder ägs av Skövde Stadshus AB som i sin tur ägs av Skövde kommun. Som stadens största hyresvärd bidrar vi till kommunens budskap om det goda boendet genom våra drygt 5 300 bostäder av alla upptänkliga slag och storlekar. Från centrala smålägenheter i 1800-talshus till ett naturnära boende i nybyggda fristående villor. Vi är medlemmar av Sveriges Allmännytta, och arbetar aktivt med frågor kring miljö, framtid och utveckling med stort hyresgästinflytande på alla nivåer. Företaget har ungefär 100 anställda i en kundnära organisation uppdelad på tre distrikt med kvartersvärdar i varje bostadsområde.


Kontaktpersoner

Lina Eklund Svensson
Chef för marknad och utveckling
Lina Eklund Svensson
Josefine Ahrling
Kommunikatör
Josefine Ahrling
Eva-Lisa Svensson
Kommunikatör
Eva-Lisa Svensson