2015-11-06 14:51Pressmeddelande

2200 lägenheter renoverade

null

Nu är alla Skövdebostäders renoveringsprojekt med stambyten i 50-, 60- och 70-talsbestånden avslutade. Totalt har 2200 lägenheter renoverats under en elvaårsperiod med måttlig hyreshöjning som följd.

Renoveringsprogrammet inleddes 2004 – stora investeringar som kräver en långsiktig plan.
– Fastigheter behöver underhållas, annars blir det problem med till exempel läckande rör som då måste hanteras akut till höga kostnader. Vi valde istället att göra detta under ordnade former och på ett planerat sätt. Nu när renoveringsprojekten är avslutade kan vi ytterligare förstärka vårt fokus på nyproduktion, säger Skövdebostäders vd Dan Sandén.

Jämfört med många andra hyresvärdar har Skövdebostäder höjt hyran mycket måttligt efter renoveringen. De flesta hyresgästerna i Södra Ryd, det område som renoverades senast, fick en hyresökning på 470 kronor.
– Vi har höjt hyran för det som innebär en standardhöjning. Resten av renoveringen har hyresgästerna redan betalat för genom åren via hyran, fortsätter Dan.

Relationer viktiga
Majoriteten av hyresgästerna har bott kvar i sina lägenheter under renoveringen. Att få sin lägenhet renoverad är givetvis påfrestande och för att projektet ska gå smidigt behövs en god samverkan med hyresgästerna.
– Utan hyresgästernas engagemang hade det aldrig fungerat. Tydlig information och ett bra samarbete med de boende är en absolut förutsättning för att resultatet ska bli lyckat, menar Lars Sundberg på Skövdebostäder som varit samordnare för renoveringarna i Södra Ryd.
Förutom olika informationsinsatser har hyresgästerna också fått vara med och påverka annat i lägenheten i samband med renoveringen. Bland önskemålen i Södra Ryd fanns till exempel att boende i fyrorna ville ha större frysar.

Sista lägenheten renoverad
Renoveringsprogrammet har i stort sett flutit på smidigt – och nu är alltså sista lägenheten renoverad. I projekten har stammarna byts ut och bostäderna har bland annat fått helt nya badrum och uppgraderad köksstandard. Områdena som renoverats är byggda på 50-, 60- och 70-talet och omfattar Billingssluttningen, Per-Andersgården, Havstena, Henriksbergsgatan, Lillegården och Södra Ryd.

Skövdebostäder ägs av Skövde Stadshus AB som i sin tur ägs av Skövde kommun. Som stadens största hyresvärd bidrar vi till kommunens budskap om det goda boendet genom våra cirka 4600 bostäder av alla upptänkliga slag och storlekar. Från centrala smålägenheter i 1800-talshus till ett naturnära boende i nybyggda fristående villor.


Om Skövdebostäder

Skövdebostäder ägs av Skövde Stadshus AB som i sin tur ägs av Skövde kommun. Som stadens största hyresvärd bidrar vi till kommunens budskap om det goda boendet genom våra cirka 5 000 bostäder av alla upptänkliga slag och storlekar. Från centrala smålägenheter i 1800-talshus till ett naturnära boende i nybyggda fristående villor. Vi är medlemmar av SABO, Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag, och arbetar aktivt med frågor kring miljö, framtid och utveckling med stort hyresgästinflytande på alla nivåer. Företaget har drygt 80 anställda i en kundnära organisation uppdelad på tre distrikt med kvartersvärdar i varje bostadsområde.


Kontaktpersoner

Lina Eklund Svensson
Chef för marknad och utveckling
Lina Eklund Svensson
Josefine Ahrling
Kommunikatör
Josefine Ahrling
Eva-Lisa Svensson
Kommunikatör
Eva-Lisa Svensson