2016-11-09 08:00Pressmeddelande

Anbudstävling på Frostaliden avgjord

Anbudstävlingen för Skövdebostäders del på Frostaliden är nu avgjord. Det vinnande förslaget skickades in av PEAB. Nu börjar arbetet med att bearbeta och optimera förslaget innan ett kontrakt kan tecknas.

- Nu ska vi sätta oss ner med PEAB och Studio Ekberg som är arkitekt i förslaget och titta mer ingående på detaljer och optimera det vinnande förslaget, säger Morgan Arvidsson, byggchef på Skövdebostäder.

Anbudstävlingen startade i våras och tre förslag lämnades in och sedan har en grundlig utvärderingsprocess genomförts och förslagen poängsatts utifrån vissa kriterier. Förslagen har bedömts utifrån gestaltning, kvalitets- och miljöegenskaper samt totalekonomi. Flest poäng fick alltså PEAB:s anbud.

- Att tävla på det här sättet ger en möjlighet att få in entreprenörernas kunskaper och kompetens i ett projekt och sätter också press på entreprenörerna att lämna bra anbud för helheten och tänka på alla delar så som konstruktion, gestaltning, kvalitet, miljö och totalekonomi, säger Dan Sandén, vd på Skövdebostäder.

På Frostaliden vill Skövdebostäder skapa ett hållbart boende nära frihet och fritid. Med trästomme i höga flerbostadshus fortsätter vi att driva utvecklingen framåt och bidrar till en hållbar miljö. Frostaliden är ett bostadsområde där de boende kan uppleva friheten av att bo nära såväl shopping och fritidsaktiviteter som exklusiva rekreationsvärden inom Karstorpsområdet. Här vill vi skapa ett område för alla, bland annat genom att samverka till en variation av lägenhetstyper och upplåtelseformer inom Frostaliden, men också genom en mycket effektiv och rationell produktion.

Skövdebostäder ägs av Skövde Stadshus AB som i sin tur ägs av Skövde kommun. Som stadens största hyresvärd bidrar vi till kommunens budskap om det goda boendet genom våra cirka 5 000 bostäder av alla upptänkliga slag och storlekar. Från centrala smålägenheter i 1800-talshus till ett naturnära boende i nybyggda fristående villor.


Om Skövdebostäder

Skövdebostäder ägs av Skövde Stadshus AB som i sin tur ägs av Skövde kommun. Som stadens största hyresvärd bidrar vi till kommunens budskap om det goda boendet genom våra cirka 5 000 bostäder av alla upptänkliga slag och storlekar. Från centrala smålägenheter i 1800-talshus till ett naturnära boende i nybyggda fristående villor. Vi är medlemmar av SABO, Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag, och arbetar aktivt med frågor kring miljö, framtid och utveckling med stort hyresgästinflytande på alla nivåer. Företaget har drygt 80 anställda i en kundnära organisation uppdelad på tre distrikt med kvartersvärdar i varje bostadsområde.


Kontaktpersoner

Lina Eklund Svensson
Chef för marknad och utveckling
Lina Eklund Svensson
Josefine Ahrling
Kommunikatör
Josefine Ahrling
Eva-Lisa Svensson
Kommunikatör
Eva-Lisa Svensson