2014-05-12 14:11Pressmeddelande

Ännu bättre studentboende i Skövde - Resultat i den absoluta toppen!

För andra året deltar Skövdebostäder i Sveriges största NKI-undersökning bland studentbostadsvärdar, genomförd av marknadsundersökningsföretaget CMA Research. Bolaget befäster sin position i den absoluta toppen bland medelstora och stora studentbostadsföretag i Sverige. Vi förbättrar samtidigt vårt resultat. Totalt har drygt 14.000 studenter över hela landet tillfrågats om sitt boende.

Bland Sveriges högsta NKI

Skövdebostäder har ett NKI på 4,22 (av maximalt 5). Detta innebär att bolaget befinner sig i den absoluta toppen bland medelstora och stora studentbostadsföretag i Sverige. På frågan om hur nöjda studenterna är som helhet med sin hyresvärd är Skövdebostäder med betyget 4,5 till och med bäst i Sverige bland dessa företag.

Bra bostadsområden och kvartersvärdar

Skövdebostäders starkaste sidor rör skötseln av bostadsområdena, kvartersvärdars och övrig personals kompetens och bemötande samt den information som bolaget ger sina kunder.

Förbättringsarbete

Arbete pågår för att förbättra vår hantering vid störningar i boendet. Vi tar också fram modeller för att stimulera det kollektiva ansvaret att hålla gemensamma utrymmen tillräckligt rena och fräscha. Våra framtida utmaningar handlar om hur vi ska kombinera viktiga miljömål med ett inomhusklimat som motsvarar kundernas förväntningar.

Klart bäst i Sverige

- Vi vet att vi ständigt måste bli bättre för att behålla vårt höga betyg. Därför är det extra roligt att Skövdebostäders kundnöjdhet bland studenter förbättrar sig från redan höga nivåer. Kunderna upplever vår personal som mycket kompetent och serviceinriktad vilket också är djupt förankrat i vår värdegrund. Vi vill vara bäst Sverige och detta är ett kvitto på att vi befinner oss mycket nära vårt mål, säger Dan Sanden, VD.

Ytterligare information

Dan Sandén, vd Skövdebostäder, 0500-47 74 12, dan.sanden@skovdebostader.se
Anders Johansson, CMA Research, 0709-32 85 70, anders.johansson@cmaresearch.se

NKI (Nöjd KundIndex) – en sammanvägning av studenthyresgästernas svar på frågor om bostaden, gemensamma utrymmen bostadsområdet, service och information, helhetsattityd till boendet samt hyresvärden. Ett antal positivt formulerade påstående inom dessa områden har besvarats på en skala 1-5 där 1 motsvarar ”instämmer inte alls” och 5 motsvarar ”instämmer helt”.
För mer information om CMA, se www.cmaresearch.se

Skövdebostäder ägs av Skövde Stadshus AB som i sin tur ägs av Skövde kommun. Som stadens största hyresvärd bidrar vi till kommunens budskap om det goda boendet genom våra cirka 4600 bostäder av alla upptänkliga slag och storlekar. Från centrala smålägenheter i 1800-talshus till ett naturnära boende i nybyggda fristående villor.


Om Skövdebostäder

Skövdebostäder ägs av Skövde Stadshus AB som i sin tur ägs av Skövde kommun. Som stadens största hyresvärd bidrar vi till kommunens budskap om det goda boendet genom våra cirka 5 000 bostäder av alla upptänkliga slag och storlekar. Från centrala smålägenheter i 1800-talshus till ett naturnära boende i nybyggda fristående villor. Vi är medlemmar av SABO, Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag, och arbetar aktivt med frågor kring miljö, framtid och utveckling med stort hyresgästinflytande på alla nivåer. Företaget har drygt 80 anställda i en kundnära organisation uppdelad på tre distrikt med kvartersvärdar i varje bostadsområde.


Kontaktpersoner

Lina Eklund Svensson
Chef för marknad och utveckling
Lina Eklund Svensson
Josefine Ahrling
Kommunikatör
Josefine Ahrling
Eva-Lisa Svensson
Kommunikatör
Eva-Lisa Svensson