2020-06-24 05:01Pressmeddelande

Barnens inflytande ökar

Barnen på Käpplunda park fick prova på ridning. Barnen på Käpplunda park fick prova på ridning.

Sedan 1 januari är Barnkonventionen lag, vilket betyder att barnens perspektiv alltid ska beaktas. Det har Skövdebostäder gjort redan tidigare, men tar nu nya tag. I ett bostadsområde fick barnen tipsa om aktiviteter de ville göra i sommar. Det ledde bland annat till ponnyridning på Käpplunda park.

Under våren har barn boende på Käpplunda park fått komma med förslag på aktiviteter de skulle vilja göra på sin gård under sommaren. Barnen har fått rita sina förslag och ett av dessa förslag har redan blivit verklighet. I söndags fick de barn som lämnat in ett förslag prova på ridning.

- Det var ett mycket uppskattat inslag. Vi samarbetar med Skövde ryttarförening som tillhandahöll hästarna. Några av förslagen tog jag också tillfället i akt att dela med mig av när vi träffade en lekplatskonsult för att hitta saker som också lockar äldre barn, säger Ann-Kristin Essgren, bosocial samordnare på Skövdebostäder.

Fler aktiviteter i samarbete med föreningar kommer att erbjudas under sommaren bland annat bollskoj med IFK Skövde fotboll och sommargympa med Friskis och Svettis.

Fler tillfällen för barn att tycka till

Skövdebostäder planerar för att ytterligare ge barn möjlighet att lämna synpunkter på sitt boende. I första hand gäller det utemiljön där barn vistas i större utsträckning än många vuxna.

- Vi tänker att barnens inflytande ska bli en naturlig del av alla verksamhetsplaner i bolaget. Det var ett bra sätt att låta barnen rita vilka aktiviteter de ville ha, för det blev också ett tillfälle att prata med barnen. Så formen att rita sina åsikter kommer vi nog att ta vidare. Men viktigast är att vi inte glömmer bort barnen när vi planerar olika åtgärder, säger Ann-Kristin Essgren.

Fakta barnkonventionen

Barnkonventionen består av 54 artiklar som alla är lika viktiga och tillsammans utgör en helhet.

Konventionen bygger även på fyra grundläggande principer. Dessa ska alltid ska beaktas när det gäller frågor som rör barn. 

De fyra grundprinciperna är:

  • Artikel 2: Alla barn har samma rättigheter och lika värde. Ingen får diskrimineras.
  • Artikel 3: Barnets bästa ska beaktas vid alla beslut som rör barn. Vad som är barnets bästa måste avgöras i varje enskilt fall och hänsyn ska tas till barnet egen åsikt och erfarenhet.
  • Artikel 6: Alla barn har rätt till liv, överlevnad och utveckling. Här handlar det inte enbart om fysisk hälsa utan även om den psykiska, moraliska, andliga och sociala utvecklingen.
  • Artikel 12: Alla barn har rätt att uttrycka sin mening och få den respekterad. Hänsyn ska tas till barnets åsikter i frågor som berör honom eller henne, hänsyn ska tas till barnets ålder och mognad.


Om Skövdebostäder

Skövdebostäder ägs av Skövde Stadshus AB som i sin tur ägs av Skövde kommun. Som stadens största hyresvärd bidrar vi till kommunens budskap om det goda boendet genom våra drygt 5 300 bostäder av alla upptänkliga slag och storlekar. Från centrala smålägenheter i 1800-talshus till ett naturnära boende i nybyggda fristående villor. Vi är medlemmar av Sveriges Allmännytta, och arbetar aktivt med frågor kring miljö, framtid och utveckling med stort hyresgästinflytande på alla nivåer. Företaget har ungefär 100 anställda i en kundnära organisation uppdelad på tre distrikt med kvartersvärdar i varje bostadsområde.


Kontaktpersoner

Lina Eklund Svensson
Chef för marknad och utveckling
Lina Eklund Svensson