2021-02-05 12:48Pressmeddelande

Bästa bostadsbolaget i Sverige på kommunikation

Digital tavla i trapphuset på Gamla skolan. Digital tavla i trapphuset på Gamla skolan.

Skövdebostäder är det bästa bostadsbolaget i Sverige på kommunikation. Det visar en ny jämförelse där hyresgästernas omdömen ligger till grund.

Mätningen jämför bland annat hur nöjda hyresgästerna är med inflytande, kontaktvägar, informationen från sin hyresvärd och möjligheten att felanmäla.

– Vi har allt från studentlägenheter till trygghetsbostäder för sjuttio plus. Det är såklart en utmaning att kommunicera på ett sätt som passar alla hyresgäster, så det känns jättekul att de är så nöjda. I resultatet ser vi att allt fler vill kommunicera via e-post och sms jämfört med tidigare, vilket är intressant, säger Josefine Ahrling, kommunikatör på Skövdebostäder.

Hemmet viktigt

Att Skövdebostäder jobbar med hyresgästkommunikation handlar om att de boende ska vara trivas och känna sig välinformerade.

– Vi jobbar med hyresgästernas hem, så det är viktigt att de får korrekt och lättbegriplig information. Om vi till exempel behöver stänga av vattnet påverkar det mycket i vardagen. Kommunikationen handlar också om att det ska vara lätt att kontakta oss och också ha inflytande över sitt boende, säger Josefine Ahrling.

Utveckla felanmälan

Även om hyresgästerna är nöjda med kommunikationen går Skövdebostäder igenom svaren för att se vad som kan bli bättre.

– Vi ser utvecklingspotential när det gäller anmälan av fel i lägenheten. Det kommer vi att jobba med det kommande året. Idag kan man felanmäla både via app, telefonsamtal och e-post – så kontaktvägarna är bra – men vi vill utveckla återkopplingen till hyresgästerna ytterligare, säger Lina Eklund Svensson, marknadschef på Skövdebostäder.

Om undersökningen

Mätningen är gjord i november och december 2020 av undersökningsföretaget AktivBo. Cirka 200 slumpmässigt utvalda av Skövdebostäders hyresgäster har svarat på enkäten. Utöver Skövdebostäder deltar andra bostadsbolag runt om i Sverige.


Om Skövdebostäder

Skövdebostäder ägs av Skövde Stadshus AB som i sin tur ägs av Skövde kommun. Som stadens största hyresvärd bidrar vi till kommunens budskap om det goda boendet genom våra drygt 5 300 bostäder av alla upptänkliga slag och storlekar. Från centrala smålägenheter i 1800-talshus till ett naturnära boende i nybyggda fristående villor. Vi är medlemmar av Sveriges Allmännytta, och arbetar aktivt med frågor kring miljö, framtid och utveckling med stort hyresgästinflytande på alla nivåer. Företaget har ungefär 100 anställda i en kundnära organisation uppdelad på tre distrikt med kvartersvärdar i varje bostadsområde.


Kontaktpersoner

Lina Eklund Svensson
Chef för marknad och utveckling
Lina Eklund Svensson