2018-03-07 09:50Pressmeddelande

Bästa resultatet någonsin för Skövdebostäder

null

För 2017 redovisar Skövdebostäder tidernas bästa resultat. Samtidigt genomför bolaget stora investeringar i framförallt nyproduktion och har över tusen lägenheter i produktions- eller planeringsfas.

Skövdebostäder redovisar ett ökat resultat, 108,6 miljoner kronor (103,6 år 2016), efter finansiella poster. Samtidigt investerar Skövdebostäder mer än någonsin. Under året har hela 324 miljoner (256) investerats i fastigheter och de planerade investeringarna för 2018 uppgår till närmare 378 miljoner där bland andra projekten Ekedal och Frostaliden står för en stor del.

– Vi måste fortsätta att leverera goda ekonomiska resultat om vi ska klara av den höga investeringstakt och -volym vi just nu håller och som Skövde behöver. Det är en utmaning att parallellt med kraftig nyproduktion samtidigt fortsätta leverera hög service till våra kunder. Men personalen gör ett fantastiskt jobb och vi fortsätter på samma gång att sträva efter ständiga förbättringar, säger Dan Sandén, vd Skövdebostäder.

Vid en gala på Berns fick Skövdebostäder för tredje året i rad ta emot Kundkristaller, fastighetsbranschens pris till de hyresvärdar som har de nöjdaste hyresgästerna. I år fick bolaget priset för bästa service och bästa profil baserat på jämförelse av kundundersökningar gjorda 2017.

Ökat marknadsvärde

Marknadsvärdet på bolagets fastigheter uppgick per 31 december 2017 till 5 030 miljoner kronor (4 492) inklusive projektfastigheter. Substansvärdet uppgick till 3 305 miljoner kronor (2 916).

2017 i siffror

Siffrorna för 2016 anges inom parentes.

 • Nettoomsättningen uppgick till 343,3 (326,6) miljoner kr
 • Rörelseresultatet uppgick till 127,0 (124,3) miljoner kr
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till 108,6 (103,6) miljoner kronor
 • Årets vinst uppgick till 67,5 (60,8) miljoner kr
 • Direktavkastning i förhållande till totalt kapital 8,2 (9,0) %
 • Direktavkastning på genomsnittligt marknadsvärde fastigheter 4,1 (4,5) %
 • Totalavkastning på genomsnittligt marknadsvärde fastigheter 12,7 (11,3) %
 • Soliditeten per 31/12 2017 uppgick till 47,1 (49,2) %
 • Investeringar i fastigheter uppgick till 324,0 (256,4) miljoner kr
 • Marknadsvärde fastigheter, exklusive projektfastigheter 4 893,0 (4 161,9) miljoner kr
 • Substansvärde 3 304,9 (2 915,6) miljoner kr

För ytterligare information kontakta:

Dan Sandén, vd - 0500-47 74 12

Dennis Grönqvist, ekonomichef - 0500-47 74 13

Skövdebostäder ägs av Skövde Stadshus AB som i sin tur ägs av Skövde kommun. Som stadens största hyresvärd bidrar vi till kommunens budskap om det goda boendet genom våra cirka 5 000 bostäder av alla upptänkliga slag och storlekar. Från centrala smålägenheter i 1800-talshus till ett naturnära boende i nybyggda fristående villor.


Om Skövdebostäder

Skövdebostäder ägs av Skövde Stadshus AB som i sin tur ägs av Skövde kommun. Som stadens största hyresvärd bidrar vi till kommunens budskap om det goda boendet genom våra cirka 5 000 bostäder av alla upptänkliga slag och storlekar. Från centrala smålägenheter i 1800-talshus till ett naturnära boende i nybyggda fristående villor. Vi är medlemmar av SABO, Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag, och arbetar aktivt med frågor kring miljö, framtid och utveckling med stort hyresgästinflytande på alla nivåer. Företaget har drygt 80 anställda i en kundnära organisation uppdelad på tre distrikt med kvartersvärdar i varje bostadsområde.


Kontaktpersoner

Lina Eklund Svensson
Chef för marknad och utveckling
Lina Eklund Svensson
Josefine Ahrling
Kommunikatör
Josefine Ahrling
Eva-Lisa Svensson
Kommunikatör
Eva-Lisa Svensson