2014-03-14 16:00Pressmeddelande

Bokslutskommuniké 2013 - Bästa resultatet i bolagets historia

– 2013 redovisar vi det bästa resultatet under hela bolagets 71-åriga historia och vi har aldrig stått bättre rustade för framtiden än vi gör nu, med en mycket stark ekonomi, ett attraktivt bestånd och, framförallt, mycket nöjda kunder. 91 procent nöjda kunder i den senaste mätningen är ett fantastiskt delresultat i vår strävan mot att alla kunder ska vara nöjda. Nu arbetar vi vidare med ambitionen att vara bäst i Sverige och att utveckla Skövde som bostadsort! Säger Skövdebostäders vd Dan Sandén i en kommentar.

 • Nettoomsättningen uppgick till 290,7 (275,4) Mkr
 • Rörelseresultatet uppgick till 71,3 (55,0) Mkr
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till 48,2 (35,2) Mkr och årets resultat uppgick till 28,2 (19,3) Mkr
 • Direktavkastning i förhållande till totalt kapital 7,5 (6,7) %
 • Totalavkastning för bostäder i förhållande till marknadsvärde fastigheter 17,5 (11,6) %
 • Soliditeten per 31/12 2013 uppgick till 48,2 (48,7) %
 • Investeringar i fastigheter uppgick till 140,4 (149,6) Mkr
 • Marknadsvärde fastigheter 3 311 (2 669) Mkr
 • Substansvärde 2 174 (1 719) Mkr
 • Antal nyproducerade lägenheter 110 (92)
 • Antal stamrenoverade lägenheter 106 (200)

Några större händelser under 2013

 • Färdigställande av resterande 110 lägenheter på Käpplunda park
 • Byggstart av 78 Trygghetsbostäder i kv Fältspaten 1
 • Påbörjad ombyggnad och stamrenovering på Spånvägen (kv Skalbaggen) i Södra Ryd
 • Förvärv av mark och påbörjad projektering på Aspö
 • Renovering av hissar på Per-Andersgården
 • Energi- och vattenbesparande åtgärder
 • Utemiljöupprustning på kv Hagtornet och Folkets park
 • Modernisering av tvättstugor på Spånvägen i Södra Ryd

Fullständig bokslutskommuniké och årsredovisning finns på www.skovdebostader.se

Kontakt:
Vd Dan Sandén, 0500-477412
Ekonomichef Dennis Grönqvist, 0500-477413.


Skövdebostäder ägs av Skövde Stadshus AB som i sin tur ägs av Skövde kommun. Som stadens största hyresvärd bidrar vi till kommunens budskap om det goda boendet genom våra cirka 4600 bostäder av alla upptänkliga slag och storlekar. Från centrala smålägenheter i 1800-talshus till ett naturnära boende i nybyggda fristående villor.


Om Skövdebostäder

Skövdebostäder ägs av Skövde Stadshus AB som i sin tur ägs av Skövde kommun. Som stadens största hyresvärd bidrar vi till kommunens budskap om det goda boendet genom våra cirka 5 000 bostäder av alla upptänkliga slag och storlekar. Från centrala smålägenheter i 1800-talshus till ett naturnära boende i nybyggda fristående villor. Vi är medlemmar av SABO, Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag, och arbetar aktivt med frågor kring miljö, framtid och utveckling med stort hyresgästinflytande på alla nivåer. Företaget har drygt 80 anställda i en kundnära organisation uppdelad på tre distrikt med kvartersvärdar i varje bostadsområde.


Kontaktpersoner

Lina Eklund Svensson
Chef för marknad och utveckling
Lina Eklund Svensson
Josefine Ahrling
Kommunikatör
Josefine Ahrling
Eva-Lisa Svensson
Kommunikatör
Eva-Lisa Svensson