2015-03-17 15:25Pressmeddelande

Bokslutskommuniké 2014 – Rekordår för Skövdebostäder

null

AB Skövdebostäder fortsätter att stå starkt ekonomiskt. 2014 redovisas det bästa resultatet i bolagets historia. 

– Det känns roligt att kunna presentera ett sådant fantastiskt resultat! Resultatet behövs för att fortsätta leverera en hög kvalitet i vår förvaltning och nyproducera bostäder för Skövdes fortsatta utveckling. 2014 har varit ett år som präglats av nyproduktion med bland annat färdigställandet av Fältspaten, byggnationen av Tyr 3 och en omfattande planering för kommande projekt framöver, säger Skövdebostäders vd Dan Sandén.
Skövdebostäders arbetssätt har under året uppmärksammats på nationell nivå. Bolaget fick SABOs bopris 2014 för sitt renoveringsarbete och Trygghetsboendet Fältspaten är nominerat till Årets Bygge 2015. Dan Sandén var också inbjuden till Almedalen för att berätta om hur Skövdebostäder lyckats bygga så billigt i Skövde.

Nöjda kunder
Skövdebostäders årliga Nöjd kund-undersökning visar också gott resultat.
– Nyproduktion är viktigt, men det är det vardagliga arbetet med förvaltningen som är den största delen av vår verksamhet. Där arbetar vi hela tiden med att hålla en hög kvalitet och ett välskött bestånd. Under året har vårt stora stamrenoveringsprojekt fortsatt och vi har renoverat cirka 270 lägenheter i Södra Ryd. Nio av tio hyresgäster svarar i vår undersökning att de är nöjda med sitt boende, säger Dan Sandén.

2014 i siffror
Siffrorna för 2013 anges inom parantes.

 • Nettoomsättning uppgick till 308,4 (290,7) Mkr
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till 105,0 (83,1) Mkr
 • Balansomslutning uppgick till 1 768,5 (1 626,6) Mkr
 • Soliditet per 31/12 2014 uppgick till 49,5 (48,9) %
 • Direktavkastning på totalt kapital uppgick till 10,2 (9,6) %
 • Direktavkastning på genomsnittligt marknadsvärde fastigheter 5,3 (5,2) %
 • Antal nyproducerade lägenheter 78 (110) st
 • Antal stamrenoverade lägenheter 268 (106) st
 • Bruttoinvesteringar i fastigheter 146,5 (176,2) Mkr
 • Marknadsvärde fastigheter 3 549,1 (3 310,9) Mkr
 • Substansvärde 2 338,8 (2 173,9) Mkr

Läs mer i Skövdebostäders årsredovisning för 2014.

Skövdebostäder ägs av Skövde Stadshus AB som i sin tur ägs av Skövde kommun. Som stadens största hyresvärd bidrar vi till kommunens budskap om det goda boendet genom våra cirka 4600 bostäder av alla upptänkliga slag och storlekar. Från centrala smålägenheter i 1800-talshus till ett naturnära boende i nybyggda fristående villor.


Om Skövdebostäder

Skövdebostäder ägs av Skövde Stadshus AB som i sin tur ägs av Skövde kommun. Som stadens största hyresvärd bidrar vi till kommunens budskap om det goda boendet genom våra cirka 5 000 bostäder av alla upptänkliga slag och storlekar. Från centrala smålägenheter i 1800-talshus till ett naturnära boende i nybyggda fristående villor. Vi är medlemmar av SABO, Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag, och arbetar aktivt med frågor kring miljö, framtid och utveckling med stort hyresgästinflytande på alla nivåer. Företaget har drygt 80 anställda i en kundnära organisation uppdelad på tre distrikt med kvartersvärdar i varje bostadsområde.


Kontaktpersoner

Lina Eklund Svensson
Chef för marknad och utveckling
Lina Eklund Svensson
Josefine Ahrling
Kommunikatör
Josefine Ahrling
Eva-Lisa Svensson
Kommunikatör
Eva-Lisa Svensson