2018-04-27 08:00Pressmeddelande

​Byggbranschdag på Aspö 3 maj

null

Skövdebostäder, Peab, Sveriges byggindustrier och SBR Byggingenjörerna arrangerar tillsammans Skaraborgs byggbranschdag på Aspö den 3 maj. Nära 100 byggherrar, konsulter och entreprenörer från Skaraborg samlas för att lyssna till Skövdebostäders resa på Aspö och de större beställarna delar med sig av läget i branschen. På eftermiddagen informeras om Aspös tre miljöcertifieringar innan Alexander Ståhle från KTH och Spacescape föreläser om hållbarhet ur ett samhällsbyggnadsperspektiv.

Skaraborgs byggbranschdag arrangeras på Aspö den 3 maj. Det är Skövdebostäder, Peab, Sveriges byggindustrier och SBR Byggingenjörerna som tillsammans arrangerar en heldag för entreprenörer, konsulter, byggherrar och andra i byggbranschen. Skövdebostäder och Peab har velat hitta ett forum att dela med sig av sina erfarenheter om hållbart byggande.

- Både vi och Peab är stolta över Aspö och har länge pratat om ett sätt att dela med oss av detta till branschen. Att då samarrangera byggbranschdagen med Sveriges byggindustrier var ett mycket bra alternativ, säger Sebastian Karlström, byggprojektledare Skövdebostäder.

Byggbranschdagen pågår en heldag där hela branschen, Sveriges byggindustrier, SBR Bygg-ingenjörerna, Skövdebostäder och Peab samverkar kring programmet.

- Skövdebostäder tillsammans med arkitekten kommer att berätta om Aspö ett pass på förmiddagen. Sedan berättar byggherrar från Skaraborg om vad som är på gång framåt. På eftermiddagen erbjuds en rundvandring runt Aspö och så kommer Skövdebostäder och Peab att fördjupa sig kring certifieringarna. Dessutom har de engagerat professor Alexander Ståhle från KTH som ska prata om samhällsbyggnad framåt ur ett hållbarhetsperspektiv, säger Maria Skoog, Sveriges byggindustrier.

Officiell utdelning av miljöcertifieringarna

Under byggbranschdagen kommer Peab att i en enkel ceremoni lämna ifrån sig diplom och plaketter som bevis på att certifieringarna. Dessutom kommer Maria Franzén, utvecklingsingenjör miljö hos Peab, som arbetar med certifieringar att berätta hur man arbetat för att få till de ibland motstridiga kraven.

- Det har varit en utmaning att få ihop alla tre certifieringar. Hur det arbetet gått till kommer Maria Franzén från oss på Peab och Sebastian Karlström från Skövdebostäder att berätta mer om på eftermiddagen, säger Stellan Haraldsson, regionchef Peab Väst.

Forskare från KTH föreläser om stadsbyggnad ur ett hållbarhetsperspektiv

Sist på dagen kommer Alexander Ståhle, stadsbyggnadsforskare från KTH och grundare till företaget Spacescape, att föreläsa om samhällsbyggnad ur ett hållbarhetsperspektiv.

- Vi hoppas att Alexander ska kunna bjuda på lite inspiration och nytänkande för framtiden, säger Sebastian Karlström, byggprojektledare Skövdebostäder.

Program

7.30 Ankomst med kaffe och macka

8.00-8.05 Välkomna till ”Skaraborgs byggbranschdag”, BI (Maria) & SBR (Carl, Peter & John)

8.05-8.50 Presentation av Aspö – så här bra blev det

Dan Sandén, Skövdebostäder & Mikael Ekberg, Studio Ekberg

8.50-11.20 Byggherrar presenterar hur läget ser ut framöver (läget 5-10 år fram i tiden)

8.50-9.00 Västfastigheter, Håkan Sonesson

9.05-9.20 Lidköpings kommun, Nils Gustavsson tillsammans med

AB Bostäder Lidköping, Karl Alexandersson

9.25-9.35 Falköpings kommun, Jan Aurén

9.35-10.10 Kaffe och en kaka och frukt

10.10-10.20 Mariestad, Töreboda & Gullspång, Robert Malmgren

10.25-10.40 Hjo, Tibro, Karlsborg, Bo Adler

Skara, Götene, Stefan Svensson

10.45-10.55 Volvo, Håkan Lenndow, Johan Elgh

11.00-11.15 Skövdebostäder, Dan Sandén

11.20-11.30 Skövde kommun, Ingemar Linusson

11.30-11.50 Uppföljning sen senaste träffen (Skövde modellen presenteras), Johan Strömberg

11.50-12.00 Överlämning av certifieringar, Aspö (FEBY12, Svanen resp. Miljöbyggnad Guld)

12.00-13.00 Lunch

13.00-13.50 Guidad tur runt i området (olika stationer på Aspö)

14.00-15.00 Tre certifieringar- strategier och verktyg för att nå ända fram.
Maria Franzén, Utvecklingsingenjör Miljö, från Peab och Sebastian Karlström, byggprojektledare på Skövdebostäder berättar.

15:00-15.30 Kaffe

15:30- 16.30 Alexander Ståhle stadsbyggnadsforskare på KTH och driver företaget Spacescape som kvalitetssäkrar stadsmiljö och stadsutveckling för kommuner, stat, byggherrar och fastighetsutvecklare föreläser på temat hållbarhet

16.30 Avslut

Fakta arrangörer

Sveriges Byggingenjörers Riksförbund (SBR Byggingenjörerna)

SBR Byggingenjörerna är en ideell yrkesorganisation för ingenjörer inom bygg- och fastighetsbranschen. SBR:s syfte är att utveckla medlemmarnas yrkeskunnande samt värna om ansvarskänsla och kvalitet i yrkesutövningen. Organisationen har omkring 100 medlemmar i Skaraborg och ca 2000 medlemmar i hela landet.

Sveriges byggindustrier Skaraborg

Sveriges Byggindustrier är bransch- och arbetsgivarorganisation för bygg-, anläggnings- och specialföretag verksamma på den svenska byggmarknaden. Huvuduppgiften är att förbättra näringsvillkoren såväl för hela branschen som för de enskilda företagen. Målet är en attraktiv, sund och säker bygg- och anläggningsbransch.

Peab

Peab är ett av Nordens ledande bygg- och anläggningsföretag med cirka 15 000 anställda och en omsättning på 50 miljarder kronor.

Med en lokal förankring nära kunderna utför Affärsområde Bygg entreprenader åt både externa och interna beställare i Norden.

Skövdebostäder

Skövdebostäder ägs av Skövde Stadshus AB som i sin tur ägs av Skövde kommun. Som stadens största hyresvärd bidrar vi till kommunens budskap om det goda boendet genom våra cirka 5 000 bostäder av alla upptänkliga slag och storlekar. Från centrala smålägenheter i 1800-talshus till ett naturnära boende i nybyggda fristående villor.

Alexander Ståhle

Alexander Ståhle är stadsbyggnadsforskare på KTH och driver sedan 2005 företaget Spacescape (8 anställda) som kvalitetssäkrar stadsmiljö och stadsutveckling för kommuner, stat, byggherrar och fastighetsutvecklare. Han är utbildad landskapsarkitekt och har doktorerat i stadsbyggnad med en avhandling om förtätning och grönytor. Han har utvecklat analysmetoder för stadsanalys från regional skala, stadsbyggnadsnivån och lokal stadsrumsskala. Place syntax är en ny analysmodell som förenar Space syntax med attraktioner och platsdata i GIS. Bebyggelsetypologier och gröntypologier har utvecklats inom projekt på Spacescape. Den så kallade sociotopkarteringsmodellen utvecklades i Stockholms stad, vilket har använts i både Göteborg och Uppsala. Han är VD och projektansvarig på Spacescape och har drivit stora projekt som ”Värdering av stadskvalitet”, ”Stadsbyggnadsanalys Årstafältet” och ”Slussens stadsliv”.

Skövdebostäder ägs av Skövde Stadshus AB som i sin tur ägs av Skövde kommun. Som stadens största hyresvärd bidrar vi till kommunens budskap om det goda boendet genom våra cirka 5 000 bostäder av alla upptänkliga slag och storlekar. Från centrala smålägenheter i 1800-talshus till ett naturnära boende i nybyggda fristående villor.


Om Skövdebostäder

Skövdebostäder ägs av Skövde Stadshus AB som i sin tur ägs av Skövde kommun. Som stadens största hyresvärd bidrar vi till kommunens budskap om det goda boendet genom våra cirka 5 000 bostäder av alla upptänkliga slag och storlekar. Från centrala smålägenheter i 1800-talshus till ett naturnära boende i nybyggda fristående villor. Vi är medlemmar av SABO, Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag, och arbetar aktivt med frågor kring miljö, framtid och utveckling med stort hyresgästinflytande på alla nivåer. Företaget har drygt 80 anställda i en kundnära organisation uppdelad på tre distrikt med kvartersvärdar i varje bostadsområde.


Kontaktpersoner

Lina Eklund Svensson
Chef för marknad och utveckling
Lina Eklund Svensson
Josefine Ahrling
Kommunikatör
Josefine Ahrling
Eva-Lisa Svensson
Kommunikatör
Eva-Lisa Svensson