2022-03-15 12:53Pressmeddelande

Ett långsiktigt starkt och hållbart resultat

Under 2021 blev Skövdebostäders nya studenthus Kurortsvägen 10 klart. Under 2021 blev Skövdebostäders nya studenthus Kurortsvägen 10 klart. Foto: Andreas Spangenberg

Skövdebostäder redovisar återigen ett starkt ekonomiskt resultat. Ett resultat som borgar för långsiktighet och möjligheter till fortsatt god förvaltning och utveckling av verksamheten. Under året har bolaget haft en hög nyproduktionstakt och hållit en hög servicenivå trots fortsatt pandemi.

Skövdebostäder redovisar ett av de bästa resultaten på länge – cirka 121 miljoner kronor efter finansiella poster.

- 2021 har varit ett intensivt år och vi har ägnat mycket tid och kraft åt att navigera oss genom pandemin för att kunna upprätthålla god service med omtanke om våra hyresgäster och medarbetare och värna allas trygghet och säkerhet. Samtidigt har vi klarat av att genomföra och komma i mål med en omfattande verksamhetsplan vilket jag är mycket stolt över. Förutom att upprätthålla vår höga servicenivå har vi planerat för framtida om- och nybyggnation och färdigställt nya studentbostäder på Kurorten för att bidra till Skövde som studentstad, säger Katarina Prick, vd på Skövdebostäder.

Bolagets styrelse är mycket positiv till såväl hur verksamheten utvecklats enligt plan som det redovisade resultatet.

- Jag kan med glädje och stolthet konstatera att bolaget utvecklas i enlighet med styrelsens beslut från 2019 om bolagets inriktning och förväntade utveckling. Jag vill framförallt peka på att man som ett kommunalt allmännyttigt bolag klarat av att kombinera god lönsamhet med ett socialt ansvar. Det är tack vara alla medarbetares goda insatser och god styrning av verksamheten som man klarat av att ta ansvar för bolagets utveckling och samtidigt ha Skövde kommunkoncerns bästa för ögonen. Jag och styrelsen vill tacka alla på Skövdebostäder för ett gott jobb, säger Bernt Mårtensson, styrelseordförande för Skövdebostäder.

Investerar i fastigheter och hållbarhet

Under året har Skövdebostäder investerat cirka 222 miljoner kronor i fastigheter, både i nyproduktion och befintliga hus och utemiljöer. Bolaget har också satsat mycket på hållbarhet genom bland annat Aspö gård som har hållit öppet med djur och glasscafé, flera laddstolpar och solceller har installerats samt mer energisnål belysning.

- Resultatet för 2021 är något högre än förväntat, och det beror bland annat på att vi inte kunnat göra vissa planerade underhållsåtgärder på grund av pandemin. Men vi har jobbat på bra med att prioritera om och har en plan för 2022 som vi hoppas inte stoppas av några yttre omständigheter vi inte kan styra över, säger Katarina Prick.

 

2021 i siffror

Siffrorna för 2020 anges inom parentes.

- Nettoomsättningen uppgick till 423,5 (413,2) miljoner kronor

- Rörelseresultatet uppgick till 129,2 (137,3) miljoner kronor

- Resultat efter finansiella poster uppgick till 121,3 (128,3) miljoner kronor

- Årets resultat uppgick till 104,5 (84,0) miljoner kronor

- Nettoinvesteringar i fastigheter uppgick till 222,4 (214,4) miljoner kronor


Ämnen: Allmänt

Om Skövdebostäder

Skövdebostäder ägs av Skövde Stadshus AB som i sin tur ägs av Skövde kommun. Som stadens största hyresvärd bidrar vi till kommunens budskap om det goda boendet genom våra drygt 5 500 bostäder av alla upptänkliga slag och storlekar. Från centrala smålägenheter i 1800-talshus till ett naturnära boende i nybyggda fristående villor. Vi är medlemmar av Sveriges Allmännytta, och arbetar aktivt med frågor kring miljö, framtid och utveckling med stort hyresgästinflytande på alla nivåer. Företaget har ungefär 100 anställda i en kundnära organisation uppdelad på tre distrikt med kvartersvärdar i varje bostadsområde.


Kontaktpersoner

Lina Eklund Svensson
Chef för marknad och utveckling
Lina Eklund Svensson