2022-05-04 13:00Pressmeddelande

Fastigheten där Skövdes första sjukhus låg måste renoveras

Bild på FälskärenFältskären

Den 116 år gamla byggnaden Fältskären, som huserade Skövdes första sjukhus, är i behov av omfattande renovering. Redan förra året inledde Skövdebostäder en renovering av taket. I samband med det upptäcktes ytterligare behov av insatser i fastigheten.

Renoveringsbehovet är stort och det är inte möjligt för hyresgästerna att bo kvar under tiden. För Skövdebostäder är det viktigt att hyresgästerna, som uteslutande är studenter, inte påverkas negativt under sin studietid. Därför erbjuds alla hyresgäster en möjlighet till ersättningslägenhet.

- Vi är väldigt måna om att det här ska gå så smidigt som möjligt för våra studenthyresgäster. Alla erbjuds en ersättningslägenhet i något av våra andra studenthus, där vi står för eventuell mellanskillnad på hyran under två år. Nu genomförs personliga möten med alla boenden där vi går igenom förutsättningarna och skriver överenskommelser med samtliga lägenhetshyresgäster, säger Charlott Kroon, chef för kund- och internservice på Skövdebostäder.

Räknar inte med att samma hyresgäster flyttar tillbaka

Eftersom hyresgästerna är studenter är boendetiden r oftast inte så många år. Eftersom det ännu inte finns någon exakt tidplan för det stora projektet kan bolaget inte garantera att en nuvarande hyresgäst kommer att kunna flytta tillbaka.

- Det viktigast nu är att flytten flyter på för hyresgästerna och att vi en ordentlig projektering och tidplan för alla åtgärder. Sen får vi se vad som händer när vi är klara. Men vi ser det som lämpligt att genomföra ett så kallat tomställande vid terminsskifte då fler studenter blir färdiga med studierna och lämnar sina studentlägenheter så vi har de ersättningslägenheter vi behöver, säger Charlott Kroon, chef för kund- och internservice på Skövdebostäder.

Lokalhyresgäster i suterrängplanet berörs i mindre omfattning och kan bedriva sin verksamhet som vanligt.


Om Skövdebostäder

Skövdebostäder ägs av Skövde Stadshus AB som i sin tur ägs av Skövde kommun. Som stadens största hyresvärd bidrar vi till kommunens budskap om det goda boendet genom våra drygt 5 300 bostäder av alla upptänkliga slag och storlekar. Från centrala smålägenheter i 1800-talshus till ett naturnära boende i nybyggda fristående villor. Vi är medlemmar av Sveriges Allmännytta, och arbetar aktivt med frågor kring miljö, framtid och utveckling med stort hyresgästinflytande på alla nivåer. Företaget har ungefär 100 anställda i en kundnära organisation uppdelad på tre distrikt med kvartersvärdar i varje bostadsområde.


Kontaktpersoner

Lina Eklund Svensson
Chef för marknad och utveckling
Lina Eklund Svensson