2017-06-16 07:47Pressmeddelande

Fler goda ambassadörer för Skövdebostäder

null

Skövdebostäders studenthyresgäster är i hög grad nöjda med sitt boende visar senaste undersökningen. Mer än hälften av hyresgästerna ger betyget 10 på skalan för hur troligt det är att de skulle rekommendera bolaget som hyresvärd.

Undersökningen visar hur Skövdebostäders studenthyresgäster trivs med sitt boende i jämförelse med ett stort antal andra studenter runt om i Sverige. Totalt har enkäten skickats till cirka 20 000 studenthushåll. Skövdebostäders hyresgäster är framförallt nöjda med bemötandet från personalen och skötsel av allmänna utrymmen men också med helhetsfrågorna rörande boendet och hyresvärden. 9 av 10 hyresgäster uppger att de som helhet är nöjda.

Den totala nöjdheten med service och kommunikation är hög och studenterna är mycket nöjda med bemötandet från personalen. Givetvis framkommer också förbättringsområden och några som bolaget kommer att titta extra på framåt är rutiner för fel- och klagomålshantering samt webbplatsen.

Undersökningen genomförs av CMA och svarsfrekvensen hos Skövdebostäder var 52 procent.

– Vi är glada att våra studenthyresgäster, precis som våra övriga hyresgäster, är nöjda med sitt boende. Enkäten är ett viktigt verktyg i arbetet med att ständigt bli bättre, säger Charlott Kroon, distriktschef på Skövdebostäder.

Om Skövdebostäders studentbostäder
Skövdebostäder har cirka 870 studentlägenheter, som är till för studenter på Högskolan i Skövde. Områdena är Bataljonen, Plutonen, Regementet, Fältskären, Gamla skolan och Kurorten.

För mer information kontakta:
Charlott Kroon, distriktschefchef - 0500-47 74 31

Skövdebostäder ägs av Skövde Stadshus AB som i sin tur ägs av Skövde kommun. Som stadens största hyresvärd bidrar vi till kommunens budskap om det goda boendet genom våra cirka 5 000 bostäder av alla upptänkliga slag och storlekar. Från centrala smålägenheter i 1800-talshus till ett naturnära boende i nybyggda fristående villor.


Om Skövdebostäder

Skövdebostäder ägs av Skövde Stadshus AB som i sin tur ägs av Skövde kommun. Som stadens största hyresvärd bidrar vi till kommunens budskap om det goda boendet genom våra cirka 5 000 bostäder av alla upptänkliga slag och storlekar. Från centrala smålägenheter i 1800-talshus till ett naturnära boende i nybyggda fristående villor. Vi är medlemmar av SABO, Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag, och arbetar aktivt med frågor kring miljö, framtid och utveckling med stort hyresgästinflytande på alla nivåer. Företaget har drygt 80 anställda i en kundnära organisation uppdelad på tre distrikt med kvartersvärdar i varje bostadsområde.


Kontaktpersoner

Lina Eklund Svensson
Chef för marknad och utveckling
Lina Eklund Svensson
Josefine Ahrling
Kommunikatör
Josefine Ahrling
Eva-Lisa Svensson
Kommunikatör
Eva-Lisa Svensson