2019-08-20 11:37Pressmeddelande

Fortsatt behov av studentbostäder

Nu närmar sig Högskolan i Skövdes terminsstart med stormsteg – och alla studentlägenheter lediga till terminsstart är uthyrda. De som nu finns att tillgå har inflyttning i december och januari. Trycket på dessa är fortfarande högt. De 132 nya lägenheterna på Kurorten till 2021 kommer att vara ett välkommet tillskott. 

- Det är fortfarande fler än 100 personer som bokar sig på de lediga lägenheterna vi publicerar varje vecka trots att det är inflyttning först i december. Så att det finns ett behov ser vi tydligt. Men tack vare andra lösningar verkar studenterna här i Skövde inte ha panik inför terminsstarten. Det känns dock helt rätt att vi inom kort sätter spaden i marken så att vi inför terminsstart 2021 kan erbjuda ytterligare 132 lägenheter, säger Lina Eklund Svensson, marknadschef på Skövdebostäder.

Hyran och villkoren skiljer sig

Trots att de flesta studenter i Skövde hittar boendelösningar inför terminsstart finns ett stort behov av fler studentbostäder. En studentbostad har för det mesta fördelar för studenten. Just i Skövde är fördelarna kort avstånd till högskolan och förhållandevis låg hyra med två betalningsfria månader när CSN inte betalar ut några pengar. Studentbostäderna har också av naturliga skäl större ruljangs då man inte får bo kvar när studierna avslutats och därmed ges plats till nya studenter.

- Särskilt studentföreningarna, såsom Sveriges förenade studentkårer, är angelägna om att studenterna ska kunna få förstahandskontrakt med rimliga villkor. Vi ser också att det är viktigt att få till fler studentlägenheter eftersom vi behöver ha fler lägenheter med stor omflyttning till den här kundgruppen, säger Lina Eklund Svensson.

Rapport från 2015 står sig än idag

Den rapport som Skövdebostäder tog fram i samarbete med Högskolan i Skövde och några andra hyresvärdar i stan redan 2015 visade på en brist på 300 studentlägenheter.

- Utifrån de förutsättningar som togs upp i rapporten ser läget i princip likadant ut idag och behovet kvarstår. Redan 2015 hade vi planer på ett till hus vid Kurorten, men processerna för nybyggnationsprojekt är utdragna och därför är det först nu vi kan börja bygga. Det nya huset kommer att bli tolv våningar högt och har bland annat cykelförråd, en gemensam terrass och solceller på taket, säger Lina Eklund Svensson. 


Om Skövdebostäder

Skövdebostäder ägs av Skövde Stadshus AB som i sin tur ägs av Skövde kommun. Som stadens största hyresvärd bidrar vi till kommunens budskap om det goda boendet genom våra drygt 5 300 bostäder av alla upptänkliga slag och storlekar. Från centrala smålägenheter i 1800-talshus till ett naturnära boende i nybyggda fristående villor. Vi är medlemmar av Sveriges Allmännytta, och arbetar aktivt med frågor kring miljö, framtid och utveckling med stort hyresgästinflytande på alla nivåer. Företaget har ungefär 100 anställda i en kundnära organisation uppdelad på tre distrikt med kvartersvärdar i varje bostadsområde.


Kontaktpersoner

Lina Eklund Svensson
Chef för marknad och utveckling
Lina Eklund Svensson