2018-11-14 09:53Pressmeddelande

Hyresgästerna fortsätter att vara nöjda med Skövdebostäder

Återigen får Skövdebostäder höga betyg i sin kundundersökning. 95,5 % svarar att de totalt sett är nöjda med Skövdebostäder som hyresvärd.

2018 års kundundersökning är just avslutad och Skövdebostäder bearbetar nu resultaten som sedan ligger till grund för verksamhetsplaneringen framåt. Svarsfrekvensen blev 60,2 procent och generellt har bolaget fortsatt mycket nöjda kunder.

- Det är oerhört tufft att ligga på dessa höga nivåer och vi kan i år se att vi har fler områden att jobba vidare med. Men det är ju också det vår hyresgästenkät är till för, att vara ett verktyg för oss i vår verksamhetsplanering så att vi gör rätt saker. Vår ambition är som alltid 100 % nöjda hyresgäster, säger Dan Sandén, vd Skövdebostäder.

Satsningarna på utbyggd källsortering helt rätt

Ett område som fortsätter att sticka ut också i år är möjligheten till källsortering som gått från 78,1 % till 82,7 % nöjda hyresgäster.

- Vi har verkligen tagit krafttag på det här området och jobbar hårt på att få till de sista lösningarna för källsortering och matavfallshantering. Så det känns väldigt bra att vi fortsätter att se en ökad nöjdhet här. Då vet vi ju att det är en riktig satsning, säger Thomas Olsson, förvaltningschef, Skövdebostäder.

Förutom källsorteringsmöjligheterna är hyresgästerna väldigt nöjda med kontakten med personalen och uppskattar närvaron ute i områdena. Några förbättringsområden som har utvecklingspotential är städning av källare och trapphus. Det varierar också en del mellan områden i vad man är mest respektive mindre nöjd med.

Under vintern kommer Skövdebostäder att återkoppla till hyresgästerna per område.


Om Skövdebostäder

Skövdebostäder ägs av Skövde Stadshus AB som i sin tur ägs av Skövde kommun. Som stadens största hyresvärd bidrar vi till kommunens budskap om det goda boendet genom våra drygt 5 300 bostäder av alla upptänkliga slag och storlekar. Från centrala smålägenheter i 1800-talshus till ett naturnära boende i nybyggda fristående villor. Vi är medlemmar av Sveriges Allmännytta, och arbetar aktivt med frågor kring miljö, framtid och utveckling med stort hyresgästinflytande på alla nivåer. Företaget har ungefär 100 anställda i en kundnära organisation uppdelad på tre distrikt med kvartersvärdar i varje bostadsområde.


Kontaktpersoner

Lina Eklund Svensson
Chef för marknad och utveckling
Lina Eklund Svensson
Josefine Ahrling
Kommunikatör
Josefine Ahrling
Eva-Lisa Svensson
Kommunikatör
Eva-Lisa Svensson