2021-01-14 11:00Pressmeddelande

Hyreshöjning under 1 procent

Två av de sex hus med trästomme på FrostalidenTvå av de sex hus med trästomme på Frostaliden

Nu har Skövdebostäder och Hyresgästföreningen kommit överens om 2021 års hyreshöjning. Skövdebostäder yrkade på 2,5 procent för att täcka ökade kostnader och ett ökat underhållsbehov. Med anledning av den rådande situationen i omvärlden enades dock parterna om 0,98 procent.

- Nivån visar att vi tar ansvar i en svår tid. Vårt yrkande var högre då vi bland annat har ökade kostnader och behov av renoveringar, men det känns bra att vi kommit överens, säger Katarina Prick, vd Skövdebostäder 

Höjningen gäller från 1 februari och avtalet gäller för ett år. En ny förhandling kommer att ske inför 2022.

- Med tanke på den osäkerhet som råder i omvärlden just nu tror vi att det är bättre med årliga förhandlingar så att vi kan hitta rätt och rimliga nivåer, säger Katarina Prick, vd Skövdebostäder.


Om Skövdebostäder

Skövdebostäder ägs av Skövde Stadshus AB som i sin tur ägs av Skövde kommun. Som stadens största hyresvärd bidrar vi till kommunens budskap om det goda boendet genom våra drygt 5 300 bostäder av alla upptänkliga slag och storlekar. Från centrala smålägenheter i 1800-talshus till ett naturnära boende i nybyggda fristående villor. Vi är medlemmar av Sveriges Allmännytta, och arbetar aktivt med frågor kring miljö, framtid och utveckling med stort hyresgästinflytande på alla nivåer. Företaget har ungefär 100 anställda i en kundnära organisation uppdelad på tre distrikt med kvartersvärdar i varje bostadsområde.


Kontaktpersoner

Lina Eklund Svensson
Chef för marknad och utveckling
Lina Eklund Svensson