2014-12-05 09:57Pressmeddelande

Hyrorna klara för 2015

Skövdebostäder och Hyresgästföreningen har träffat avtal om en genomsnittlig hyreshöjning på 1,0 procent från och med den 1 januari 2015. Förhandlingen resulterade i en differentierad hyresförändring på mellan 0 och 1,5 procent för bostäder och lokaler i de olika fastigheterna.

Garage- och p-platshyrorna höjs i de allra flesta fall med 10 kr per månad. Hyreshöjningen omfattar inte studentlägenheter som har en egen förhandlingsordning.

- Vi fortsätter vårt arbete med differentiering för att skapa hyresnivåer som på bästa möjliga sätt motsvarar kundernas värderingar av bolagets olika lägenheter. Hänsyn tas då exempelvis till bostädernas standard, läge och efterfrågan. Årets hyreshöjning är att betrakta som rimlig, även om de faktiska kostnadsökningar bolaget får till följd av bland annat högre kostnader för fjärrvärme, vatten och löner, överstiger höjningen och därmed kräver ytterligare effektiviseringar och rationaliseringar i verksamheten, säger Dan Sandén, vd.

Skövdebostäder ägs av Skövde Stadshus AB som i sin tur ägs av Skövde kommun. Som stadens största hyresvärd bidrar vi till kommunens budskap om det goda boendet genom våra cirka 4700 bostäder av alla upptänkliga slag och storlekar. Från centrala smålägenheter i 1800-talshus till ett naturnära boende i nybyggda fristående villor.


Om Skövdebostäder

Skövdebostäder ägs av Skövde Stadshus AB som i sin tur ägs av Skövde kommun. Som stadens största hyresvärd bidrar vi till kommunens budskap om det goda boendet genom våra cirka 5 000 bostäder av alla upptänkliga slag och storlekar. Från centrala smålägenheter i 1800-talshus till ett naturnära boende i nybyggda fristående villor. Vi är medlemmar av SABO, Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag, och arbetar aktivt med frågor kring miljö, framtid och utveckling med stort hyresgästinflytande på alla nivåer. Företaget har drygt 80 anställda i en kundnära organisation uppdelad på tre distrikt med kvartersvärdar i varje bostadsområde.


Kontaktpersoner

Lina Eklund Svensson
Chef för marknad och utveckling
Lina Eklund Svensson
Josefine Ahrling
Kommunikatör
Josefine Ahrling
Eva-Lisa Svensson
Kommunikatör
Eva-Lisa Svensson