2015-12-11 08:31Pressmeddelande

Hyrorna klara för 2016

Skövdebostäder och Hyresgästföreningen har kommit överens om en genomsnittlig hyreshöjning på 0,59 procent för bostäder från och med den 1 januari 2016. Förhandlingen resulterade i en differentierad hyresförändring på mellan 0 och 1,25 procent för bostäder i de olika fastigheterna.

Hyrorna för garage- och p-platser hålls oförändrade. Hyreshöjningen omfattar inte studentlägenheter som har en egen förhandlingsordning.

- Även årets hyreshöjning är att betrakta som mycket rimlig. Den blygsamma hyreshöjningen täcker inte fullt ut de faktiska driftskostnadsökningarna i bolaget. Detta ställer krav på att vi fortsätter med effektiviseringar och rationaliseringar i verksamheten utan att det ska påverka våra kunder negativt, säger Dan Sandén, vd.

För ytterligare information

Dan Sandén, 0500-47 74 12, dan.sandén@skovdebostader.se

Skövdebostäder ägs av Skövde Stadshus AB som i sin tur ägs av Skövde kommun. Som stadens största hyresvärd bidrar vi till kommunens budskap om det goda boendet genom våra cirka 4 700 bostäder av alla upptänkliga slag och storlekar. Från centrala smålägenheter i 1800-talshus till ett naturnära boende i nybyggda fristående villor.


Om Skövdebostäder

Skövdebostäder ägs av Skövde Stadshus AB som i sin tur ägs av Skövde kommun. Som stadens största hyresvärd bidrar vi till kommunens budskap om det goda boendet genom våra cirka 5 000 bostäder av alla upptänkliga slag och storlekar. Från centrala smålägenheter i 1800-talshus till ett naturnära boende i nybyggda fristående villor. Vi är medlemmar av SABO, Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag, och arbetar aktivt med frågor kring miljö, framtid och utveckling med stort hyresgästinflytande på alla nivåer. Företaget har drygt 80 anställda i en kundnära organisation uppdelad på tre distrikt med kvartersvärdar i varje bostadsområde.


Kontaktpersoner

Lina Eklund Svensson
Chef för marknad och utveckling
Lina Eklund Svensson
Josefine Ahrling
Kommunikatör
Josefine Ahrling
Eva-Lisa Svensson
Kommunikatör
Eva-Lisa Svensson