2014-03-20 16:03Pressmeddelande

IPD Svenskt Bostadsindex: Rekordavkastning hos Skövdebostäder

I veckan presenterade IPD Svenskt Bostadsindex för 2013. Med en totalavkastning på hela 17,5 procent tillhör Skövdebostäder det absoluta toppskiktet i jämförelsen. Den genomsnittliga totalavkastningen i landet var 7,0 procent.

Direktavkastningen för Skövdebostäder uppgick till 4,5 procent vilket ska jämföras med den genomsnittliga direktavkastningen inom IPD Svenskt Bostadsindex på 3,2 procent.

Redan 2012 års totalavkastning på 11,5 procent var rekord för Skövdebostäder. Den genomsnittliga totalavkastningen i Svenskt Bostadsindex på 7,0 procent är en sänkning från 7,5 2012.

Det är Skövdebostäders ambition att inte bara ha en hög avkastning utan att samtidigt ha välunderhållna fastigheter och Sveriges nöjdaste kunder. En god och stabil ekonomi gör det möjligt för oss att leverera en hög boendestandard och den senaste Nöjd Kund-mätningen visar att hela 91 procent är nöjda. En hög avkastning är också nödvändig för att bolaget ska kunna fortsätta bygga nytt och leva upp till förväntningarna om att utveckla Skövde som bostadsort, säger Dan Sandén, vd.

Ytterligare information

Dan Sandén, vd, 0500-47 74 12, dan.sanden@skovdebostader.se


Fakta IPD Svenskt Bostadsindex
IPD Svenskt Bostadsindex mäter avkastningen i förhållande till fastigheternas marknadsvärden och baseras på bostadsfastigheter som är inkluderade i IPD Svenskt Fastighetsindex samt bostadsfastigheter från tretton kommunägda bostadsföretag. Bland de 32 deltagande företagen återfinns de flesta av landets mest betydande bostadsförvaltare: AB Bostaden i Umeå, AB Botkyrkabyggen, AB Familjebostäder, AB Sigtunahem, AB Skövdebostäder, AB Stockholmshem, AB Stångåstaden, AFA Fastigheter, Alecta, AREIM, Axfast, Bostads AB Mimer, ByggVesta, Diligentia AB, Fastighets AB Förvaltaren, Folksam Fastigheter, HSB Stockholm, Ikano Bostad, Järfällahus AB, Konsumentkooperationens pensionsstiftelse, KPA Pension, Micasa fastigheter i Stockholm AB, MKB Fastighets AB, Rikshem AB, SEB Trygg Liv, SPP Fastigheter AB, Sveafastigheter AB, Svenska Bostäder, Uppsalahem AB, Vasakronan AB, Willhem AB
Läs mer om IPD på www.ipd.com/sweden


Skövdebostäder ägs av Skövde Stadshus AB som i sin tur ägs av Skövde kommun. Som stadens största hyresvärd bidrar vi till kommunens budskap om det goda boendet genom våra cirka 4600 bostäder av alla upptänkliga slag och storlekar. Från centrala smålägenheter i 1800-talshus till ett naturnära boende i nybyggda fristående villor.


Om Skövdebostäder

Skövdebostäder ägs av Skövde Stadshus AB som i sin tur ägs av Skövde kommun. Som stadens största hyresvärd bidrar vi till kommunens budskap om det goda boendet genom våra cirka 5 000 bostäder av alla upptänkliga slag och storlekar. Från centrala smålägenheter i 1800-talshus till ett naturnära boende i nybyggda fristående villor. Vi är medlemmar av SABO, Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag, och arbetar aktivt med frågor kring miljö, framtid och utveckling med stort hyresgästinflytande på alla nivåer. Företaget har drygt 80 anställda i en kundnära organisation uppdelad på tre distrikt med kvartersvärdar i varje bostadsområde.


Kontaktpersoner

Lina Eklund Svensson
Chef för marknad och utveckling
Lina Eklund Svensson
Josefine Ahrling
Kommunikatör
Josefine Ahrling
Eva-Lisa Svensson
Kommunikatör
Eva-Lisa Svensson