2016-03-22 14:19Pressmeddelande

IPD Svenskt Bostadsindex: Skövdebostäder starkt i jämförelse

null

MSCI har presenterat IPD Svenskt Bostadsindex för 2015. Med en totalavkastning på 12,7 procent har Skövdebostäder högre avkastning än genomsnittet för bostadsbolagen, som är 10,6 procent.

Direktavkastningen för Skövdebostäder uppgick till 5,0 procent och den genomsnittliga direktavkastningen inom IPD Svenskt Bostadsindex var 3,4 procent.

AB Skövdebostäder gjorde sammantaget sitt bästa resultat någonsin 2015 och resultatet står sig alltså mycket bra också jämfört med de andra bostadsbolagen i Sverige när det gäller avkastning. Både privata och kommunala bolag har ingått i mätningen och över lag var det ett starkt år för bostadsfastigheter.

– Det är roligt att vi på Skövdebostäder har en hög avkastning samtidigt som vi också har väldigt nöjda hyresgäster. För 2015 hade vi bäst service, bäst produkt och bäst varumärke av hyresvärdarna i Sverige. En god ekonomi ger också förutsättningar för nyproduktion, vilket behövs i Skövde och i hela Sverige, säger Dan Sandén, vd på Skövdebostäder.

Om IPD Svenskt Bostadsindex
IPD Svenskt Bostadsindex omfattar totalt 4 258 fastigheter innehållande 333 295 lägenheter med ett sammantaget marknadsvärde om 352 miljarder kronor 2015.

I jämförelsen ingick AB Bostaden i Umeå, AB Botkyrkabyggen, AB Familjebostäder, AB Helsingborgshem, AB Sigtunahem, AB Skövdebostäder, AB Stångåstaden, AB Stockholmshem, AFA Fastigheter, Akka Egendom AB, Alecta, Amasten Holding AB (publ), Atrium Ljungberg, AxFast, Bostads AB Mimer, Bostadsstiftelsen Uddevallahem, Fastighets AB Förvaltaren, Fastighetsaktiebolaget Norrporten, Folksam Fastigheter, Göteborgs stads bostadsaktiebolag, Grön Bostad AB, HSB Grannskapsgårdar, HSB Stockholm, Huge Fastigheter AB, Ikano Bostad, Järfällahus AB, John Mattson Fastighets AB, Micasa Fastigheter i Stockholm AB, MKB Fastighets AB, Rikshem AB, SEB Trygg Liv, Skandia Fastigheter AB, SPP Fastigheter AB, Svenska Bostäder AB, Uppsalahem AB, Vasakronan AB, Växjöbostäder AB, Willhem AB.

Ytterligare information
Dan Sandén, vd, 0500-47 74 12, dan.sanden@skovdebostader.se

Skövdebostäder ägs av Skövde Stadshus AB som i sin tur ägs av Skövde kommun. Som stadens största hyresvärd bidrar vi till kommunens budskap om det goda boendet genom våra cirka 4 700 bostäder av alla upptänkliga slag och storlekar. Från centrala smålägenheter i 1800-talshus till ett naturnära boende i nybyggda fristående villor.


Om Skövdebostäder

Skövdebostäder ägs av Skövde Stadshus AB som i sin tur ägs av Skövde kommun. Som stadens största hyresvärd bidrar vi till kommunens budskap om det goda boendet genom våra cirka 5 000 bostäder av alla upptänkliga slag och storlekar. Från centrala smålägenheter i 1800-talshus till ett naturnära boende i nybyggda fristående villor. Vi är medlemmar av SABO, Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag, och arbetar aktivt med frågor kring miljö, framtid och utveckling med stort hyresgästinflytande på alla nivåer. Företaget har drygt 80 anställda i en kundnära organisation uppdelad på tre distrikt med kvartersvärdar i varje bostadsområde.


Kontaktpersoner

Lina Eklund Svensson
Chef för marknad och utveckling
Lina Eklund Svensson
Josefine Ahrling
Kommunikatör
Josefine Ahrling
Eva-Lisa Svensson
Kommunikatör
Eva-Lisa Svensson