2017-09-19 15:18Pressmeddelande

Många vill veta hur man gör i Skövde

null

Under hösten finns Skövdebostäder representerade i talarlistan på flera konferenser och branschdagar. Intresset är stort för såväl byggprojekt som förvaltning och kundvård. Aspö Eko-logi, Frostaliden, Sveriges nöjdaste hyresgäster och investeringsstöd är exempel på några av de ämnen som röner uppmärksamhet runt om i Sverige.

Redan nu på onsdag och torsdag talar Skövdebostäders vd Dan Sandén på Business Arena i Stockholm. Där vigs ett helt talarpass åt Aspö Eko-logi, ett av Sveriges mest hållbara bostadsområden, och ett annat åt hur bolaget arbetar för att ha Sveriges nöjdaste hyresgäster.

Andra tillfällen där Skövdebostäder står för de goda exemplen är på SABOs ekonomi- och hyresdagar, SABOs kundservicedag och vid konferensen ”Västra Götaland ställer om – möjligheter i ett fossilfritt Sverige” som är ett samarrangemang mellan regeringsinitiativet Fossilfritt Sverige och Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om, en kraftsamling som drivs av Västra Götalandsregionen och Länsstyrelsen i Västra Götalands län.

För mer information kontakta

Dan Sandén
Vd
0500-47 74 12

Lina Eklund Svensson
Marknadschef
0500-47 74 04

Skövdebostäder ägs av Skövde Stadshus AB som i sin tur ägs av Skövde kommun. Som stadens största hyresvärd bidrar vi till kommunens budskap om det goda boendet genom våra cirka 5 000 bostäder av alla upptänkliga slag och storlekar. Från centrala smålägenheter i 1800-talshus till ett naturnära boende i nybyggda fristående villor.


Om Skövdebostäder

Skövdebostäder ägs av Skövde Stadshus AB som i sin tur ägs av Skövde kommun. Som stadens största hyresvärd bidrar vi till kommunens budskap om det goda boendet genom våra cirka 5 000 bostäder av alla upptänkliga slag och storlekar. Från centrala smålägenheter i 1800-talshus till ett naturnära boende i nybyggda fristående villor. Vi är medlemmar av SABO, Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag, och arbetar aktivt med frågor kring miljö, framtid och utveckling med stort hyresgästinflytande på alla nivåer. Företaget har drygt 80 anställda i en kundnära organisation uppdelad på tre distrikt med kvartersvärdar i varje bostadsområde.


Kontaktpersoner

Lina Eklund Svensson
Chef för marknad och utveckling
Lina Eklund Svensson
Josefine Ahrling
Kommunikatör
Josefine Ahrling
Eva-Lisa Svensson
Kommunikatör
Eva-Lisa Svensson