2020-01-21 10:37Pressmeddelande

Möjliggör utbildningsmaterial om hållbarhet

En skolklass på Billingsskolan har undervisning utifrån Natur- och miljöboken. En skolklass på Billingsskolan har undervisning utifrån Natur- och miljöboken.

Bra innehåll och kul att få arbeta med boken! Det säger såväl lärarna som eleverna i Billingskolans årskurs 5 om Natur & miljöboken som används i undervisningen för att få in temat hållbarhet i flera olika ämnen. Skövdebostäder, Skövde Energi och Skövde kommun är alla med och bidrar till att göra läromedlet möjligt.

Hållbarhets- och klimatfrågorna är viktiga för alla tre aktörerna och de är nöjda med att kunna tillgängliggöra Natur & miljöboken som läromedel för Skövde kommuns grundskolor.

- Kunskap är en av de viktigaste faktorerna för att göra skillnad i klimatfrågan. Barnen är en viktig målgrupp både för framtiden och för att nå vuxna. Skövdes lärare är nöjda med materialet och tycker att Natur- och miljöboken tillför något extra till deras egen miljöundervisning, säger Sari Strömblad, miljöstrateg på Skövde kommun.

Kan användas till hyresgäster och andra

Materialet i boken får användas av de som är med och bidrar vilket både Skövdebostäder och Skövde energi har för avsikt att nyttja under 2020.

- Förutom att det är viktigt med kunskap i de här frågorna till alla så innehåller boken material som vi konkret kan använda och sprida bland våra hyresgäster. Så det blir dubbelt bra, säger Lina Eklund Svensson, marknadschef på Skövdebostäder.

Ger kunskap och engagemang över vår klimatpåverkan

Det finns en Natur & miljöbok för respektive årskurs fyra, fem och sex. I årskurs fem på Billingskolan har man nyligen börjat arbeta med den andra boken i serien. Eleverna har funderat i grupp över hur mycket utsläpp som sker på grund av en vanlig produkt vi använder. Då inte bara i produktion utan också kopplat till transporter och annat. Ida Svensson, 11 år, berättar att hon tidigare inte tänkt på hur mycket koldioxid som släpps ut bara för att vi ska kunna köpa en plastpåse. Nu försöker hon tänka mer på att inte välja plastpåsar.

- Att verka för ett hållbart samhälle är själva ryggraden i hela vår verksamhet och genom det här initiativet hoppas vi kunna sprida ytterligare kunskap om klimat och hållbarhet. Vi har bidragit till böckerna under snart tio år och det är därför väldigt glädjande att se att materialet används på ett bra sätt och verkligen engagerar barnen, säger Åsa Holmqvist Ekman kommunikationsansvarig på Skövde Energi.

Handfast material i dagens digitala värld

Magnus Dahlén som är lärare i klassen berättade att det behövs fyra jordklot om alla ska kunna leva på det sätt som vi gör i Sverige idag. Efter det fick barnen själva reflektera över och fylla i en behovspyramid med vad som är viktigast för att leva.

- Det är kul med lite handfast material i dagens digitala värld. Barnen är väldigt engagerade. Men man märker att det behövs diskussioner och kunskap för att barnen ska förstå vad det handlar om. Någon tyckte att de skulle få klimatstrejka, men skulle sedan inte tacka nej till en Thailandsresa, säger Magnus Dahlén, lärare på Billingskolan.

Barnen resonerade kring vad som är viktigast. Internet kommer upp som ett basalt behov hos de flesta.

- Jag tycker att boken är rolig. Den får mig att tänka mycket på det här med miljön och klimatet, speciellt när jag är utomhus. Om jag hittar skräp på väg hem från skolan brukar jag plocka upp det och slänga hemma, säger Smilla Scharenberg 11 år.

Elever på Billingsskolan jobbar i Natur- och miljöboken.

Elever på Billingsskolan jobbar i Natur- och miljöboken.

 Om Skövdebostäder

Skövdebostäder ägs av Skövde Stadshus AB som i sin tur ägs av Skövde kommun. Som stadens största hyresvärd bidrar vi till kommunens budskap om det goda boendet genom våra drygt 5 300 bostäder av alla upptänkliga slag och storlekar. Från centrala smålägenheter i 1800-talshus till ett naturnära boende i nybyggda fristående villor. Vi är medlemmar av Sveriges Allmännytta, och arbetar aktivt med frågor kring miljö, framtid och utveckling med stort hyresgästinflytande på alla nivåer. Företaget har ungefär 100 anställda i en kundnära organisation uppdelad på tre distrikt med kvartersvärdar i varje bostadsområde.


Kontaktpersoner

Lina Eklund Svensson
Chef för marknad och utveckling
Lina Eklund Svensson