2020-03-30 13:17Pressmeddelande

Nöjda hyresgäster hos Skövdebostäder

Personal på Skövdebostäder framför fastighet i området Gamla skolan. FOTO: VICTOR HILDINGPersonal på Skövdebostäder framför fastighet i området Gamla skolan. FOTO: VICTOR HILDING

Ännu en gång får Skövdebostäder höga betyg i sin kundundersökning som skickats till samtliga hyresgäster, och ett rekordstort antal hyresgäster har svarat. 94 procent uppger att de är nöjda med Skövdebostäder som hyresvärd. 

Det kommunala bostadsbolaget har precis avslutat sin årliga kundundersökning och precis som tidigare år är kundnöjdheten hög. Totalt har 63 procent av hyresgästerna svarat, vilket är högsta siffran sedan bolaget startade denna typ av undersökning, och resultaten visar att bolaget har fortsatt mycket nöjda kunder. 

Vi ökar återigen på Serviceindex och Produktindex men backar någotandra områden. Men sett till tidigare resultat och branschens genomsnitt ligger vi fortfarande väldigt högt. Att fler av våra hyresgäster svarar på enkäten är också mycket betydelsefullt för oss, och för enkätens tillförlitlighet, säger Skövdebostäders marknadschef Lina angående resultatet. 

Störst ökning har skett på området ”Rent och snyggt” där 86 procent har uppgett att de är nöjda, jämfört med 82 procent 2018. Andra områden där resultatet ökat är för trivsel i kvarter/bostadsområde samt möjligheterna att agera miljömedvetet. Samtidigt visar undersökningen att det finns förbättringsområden. 

Vi jobbar en hel del med att göra det enklare att känna igen vår personal och de entreprenörer som vi anlitar. Men där kan vi fortfarande bli bättre. Det finns också potential i de aktiviteter vi arrangerar för våra hyresgäster. Vi fokuserar också på förbättringar utifrån våra respektive fastigheter då förutsättningarna ser olika ut. Men överlag är ju siffrorna fortsatt väldigt bra och vår personal gör ett fantastiskt jobb för våra hyresgäster, säger Thomas Olsson, förvaltningschef på Skövdebostäder.    Om Skövdebostäder

Skövdebostäder ägs av Skövde Stadshus AB som i sin tur ägs av Skövde kommun. Som stadens största hyresvärd bidrar vi till kommunens budskap om det goda boendet genom våra drygt 5 300 bostäder av alla upptänkliga slag och storlekar. Från centrala smålägenheter i 1800-talshus till ett naturnära boende i nybyggda fristående villor. Vi är medlemmar av Sveriges Allmännytta, och arbetar aktivt med frågor kring miljö, framtid och utveckling med stort hyresgästinflytande på alla nivåer. Företaget har ungefär 100 anställda i en kundnära organisation uppdelad på tre distrikt med kvartersvärdar i varje bostadsområde.


Kontaktpersoner

Lina Eklund Svensson
Chef för marknad och utveckling
Lina Eklund Svensson