2016-06-23 14:37Pressmeddelande

Ny enhet med fokus på social hållbarhet hos Skövdebostäder

Social hållbarhet är en allt viktigare fråga och det krävs tid och resurser för att kunna arbeta aktivt med det. Därför skapar nu Skövdebostäder en bosocial enhet.

Eftersom social hållbarhet är en av de viktigaste hållbarhetsaspekterna idag väljer Skövdebostäder att skapa en egen enhet som fokuserar på sociala frågor. Enheten ska i nära samarbete med övriga förvaltningen och andra avdelningar driva och utveckla arbetet för att skapa trygghet och trivsel i Skövdebostäders områden och utveckla attraktiva stadsdelar med fokus på social hållbarhet.

- Det här känns helt rätt i tiden. Det har blivit extra tydligt under arbetet med den studie om social hållbarhet som jag lett för allmännyttan i Sverige mot 2030 att vi behöver fokusera på dessa frågor såväl strategiskt som operativt. Att då skapa en enhet specifikt för området tror jag ger goda förutsättningar att utveckla vårt arbete, säger Dan Sandén, vd på Skövdebostäder.

Förebyggande arbete

Skövdebostäder ska nu rekrytera en bosocial chef som kommer att ansvara för enheten och ytterligare en bosocial samordnare som båda ska arbeta med boinflytandefrågor, integration och mångfald, att utveckla myndighetskontakter samt driva och utveckla arbetet med sociala och juridiska ärenden där en stor del handlar om förebyggande arbete.

- Vi ser ett behov av att stärka upp i arbetet med sociala och juridiska ärenden. Vi får allt fler komplexa störningsärenden vilket delvis kan bero på en ökad psykisk ohälsa i samhället. Vår process för att hantera störningsärenden är välutvecklad, men det kräver tid och resurser och ett aktivt förebyggande arbete som den nya enheten kommer att ansvara för, säger Thomas Olsson, förvaltningschef på Skövdebostäder.

Mer information om tjänsterna finns att läsa på www.skovdebostader.se/jobb

Skövdebostäder är ett kommunägt bostadsföretag med cirka 5000 hyreslägenheter. Vi omsätter drygt 320 miljoner kronor med ett fastighetsvärde på fyra miljarder kronor. Vi är cirka 85 anställda i en organisation med stort kundfokus. Bolaget befinner sig i ett spännande och expansivt skede. Flera nybyggnationer pågår och är på gång. Vi satsar 6 miljarder på att bygga 3000 nya bostäder fram till 2030.


Om Skövdebostäder

Skövdebostäder ägs av Skövde Stadshus AB som i sin tur ägs av Skövde kommun. Som stadens största hyresvärd bidrar vi till kommunens budskap om det goda boendet genom våra cirka 5 000 bostäder av alla upptänkliga slag och storlekar. Från centrala smålägenheter i 1800-talshus till ett naturnära boende i nybyggda fristående villor. Vi är medlemmar av SABO, Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag, och arbetar aktivt med frågor kring miljö, framtid och utveckling med stort hyresgästinflytande på alla nivåer. Företaget har drygt 80 anställda i en kundnära organisation uppdelad på tre distrikt med kvartersvärdar i varje bostadsområde.


Kontaktpersoner

Lina Eklund Svensson
Chef för marknad och utveckling
Lina Eklund Svensson
Josefine Ahrling
Kommunikatör
Josefine Ahrling
Eva-Lisa Svensson
Kommunikatör
Eva-Lisa Svensson