2015-11-26 11:46Pressmeddelande

Ny roll – affärsutvecklingschef på Skövdebostäder

null

Ökad nyproduktion, högre krav från hyresgästerna och ny teknik gör att Skövdebostäder måste utveckla verksamheten. Därför har bolaget anställt en affärsutvecklingschef, David Pettersson. David ska bland annat arbeta med bolagets övergripande IT-strategier, controller-funktioner, kvalitets- och ledningssystem, fastighetsförädling, affärsutvecklingsprojekt, förvärv, avyttringar och eventuella ombildningar.

David Pettersson är ett nygammalt ansikte hos Skövdebostäder. Tidigare arbetade han som redovisningsekonom innan han gick till XR Logistik och därefter Nobia. Nu är han tillbaka i en ny roll som affärsutvecklingschef. I arbetsuppgifterna ingår bland annat att arbeta med bolagets övergripande IT-strategier, controller-funktioner, kvalitets- och ledningssystem, fastighetsförädling, affärsutvecklingsprojekt, förvärv, avyttringar och eventuella ombildningar. Affärsutvecklingschefen kommer att ingå i Skövdebostäders ledningsgrupp.

- Jag tycker det är kul att vara tillbaka och få vara med och utveckla verksamheten på Skövdebostäder. Det finns en enorm potential och utmaning i speciellt IT-frågan och all teknik som bland annat ska synkas mellan våra fastigheter och administrativa system. En annan spännande uppgift är att titta på hur vi kan utveckla våra processer för säkrad kvalitet och bättre samordning när vi nu står inför så många nya projekt, säger David Pettersson.

Förutom David har Skövdebostäder anställt två byggprojektledare, ny marknadschef och snart även flera miljö- och kvartersvärdar.

- Det är viktigt för oss att få in mer och rätt kompetens nu när bolaget är inne i en så expansiv fas. Jag är nöjd över att kunna välkomna dessa personer till oss, säger Dan Sandén, vd på Skövdebostäder.

Produktionstakten hos Skövdebostäder kommer att öka markant de kommande åren. Därför räckte man inte till på byggsidan och har nu anställt två byggprojektledare, Rikard Ingren och Peter Claesson. Rikard kommer tidigare från Calles bygg och Peter från Västfastigheter.

- Att få den här förstärkningen är nödvändig för att kunna hantera våra byggplaner. Jag är glad att vi knutit till oss ytterligare två duktiga medarbetare, säger Morgan Arvidsson, Skövdebostäders byggchef.

Lina Eklund Svensson är ny marknadschef. Lina kommer senast från Högskolan i Skövde där hon arbetat som biträdande avdelningschef för Samverkan och kommunikation med särskilt ansvar för webb och marknadskommunikation. En stor del av Linas arbete kommer att handla om att leda bolaget in i anpassningen till och utvecklingen av den digitala kommunikationen.

- Det känns väldigt spännande att byta bransch. Utbildning är en viktig samhällsfråga och bostäder kanske i ännu högre grad. Jag ser fram emot att få vara med och utveckla Skövdebostäders kommunikationsarbete och uthyrningsfunktion, säger Lina Eklund Svensson.

Också på förvaltningssidan behöver vi utöka nu när flera nya bostadsområden är på gång. Kvarters- och miljövärdarna anställs bland annat för vårt nya område Aspö Eko-logi.

Kontakt

David Pettersson
Affärsutvecklingschef
0500-477408

Lina Eklund Svensson
Marknadschef
0500-477404

Skövdebostäder ägs av Skövde Stadshus AB som i sin tur ägs av Skövde kommun. Som stadens största hyresvärd bidrar vi till kommunens budskap om det goda boendet genom våra cirka 4 700 bostäder av alla upptänkliga slag och storlekar. Från centrala smålägenheter i 1800-talshus till ett naturnära boende i nybyggda fristående villor.


Om Skövdebostäder

Skövdebostäder ägs av Skövde Stadshus AB som i sin tur ägs av Skövde kommun. Som stadens största hyresvärd bidrar vi till kommunens budskap om det goda boendet genom våra cirka 5 000 bostäder av alla upptänkliga slag och storlekar. Från centrala smålägenheter i 1800-talshus till ett naturnära boende i nybyggda fristående villor. Vi är medlemmar av SABO, Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag, och arbetar aktivt med frågor kring miljö, framtid och utveckling med stort hyresgästinflytande på alla nivåer. Företaget har drygt 80 anställda i en kundnära organisation uppdelad på tre distrikt med kvartersvärdar i varje bostadsområde.


Kontaktpersoner

Lina Eklund Svensson
Chef för marknad och utveckling
Lina Eklund Svensson
Josefine Ahrling
Kommunikatör
Josefine Ahrling
Eva-Lisa Svensson
Kommunikatör
Eva-Lisa Svensson