2018-12-14 10:27Pressmeddelande

Nya budgeten riskerar stoppa 132 nya studentlägenheter i Skövde

I Sveriges nya budget slopas investeringsstödet vid årsskiftet. Det innebär att ansökningar om investeringsstöd som ännu inte behandlats riskerar att inte få stöd. I Skövde äventyrar detta nu projektet Kurorten med 132 studentlägenheter som kan missa 43 miljoner kronor, 26 % av projektkostnaden.

– Utan investeringsstödet blir kalkylen omöjlig att få ihop. Det skulle innebära alldeles för höga hyror för en student. Detta gör att vi kan bli tvungna att ställa in projektet om inte Länsstyrelsen och Boverket hinner bevilja vår ansökan före årsskiftet, säger Dan Sandén, vd på Skövdebostäder. 

Skövdebostäder har kommit långt i planerna att bygga 132 lägenheter på Kurorten i Skövde. Upphandlingen är klar och bygglovet beräknas vinna laga kraft den 27 december.

– Vår ambition var att sätta spaden i marken i vår. Men nu kan vi alltså förmodligen inte räkna med de 43 miljoner kronorna i investeringsstöd, alltså 26 % av kostnaden för projektet, och därför är det som sagt högst osäkert om vi kan genomföra projektet överhuvudtaget. Mycket olyckligt om det blir så eftersom studentbostäder verkligen behövs, säger Dan Sandén.

Tvärt stopp vid årsskiftet skapar problem
I en bransch med långa processer, där omställningar tar tid, behöver också avveckling ske successivt. Det är nu flera bolag som har kommit igång att söka stöd och då är en mer succesiv avtrappning nödvändig.

– Problemet är att många byggherrar räknat med stöd i sina kalkyler eftersom det hela tiden pratats om antingen en fortsättning eller succesiv nedtrappning i samtal om kommande budgetförslag från alla partier. Med en successiv nedtrappning skulle vi ju få en chans att jobba annorlunda med kommande projekt eftersom vi självklart måste pressa priserna på alla sätt vi kan. Men de projekt som nu redan är påbörjade har i många fall också utformats för att möta kraven för stödet. Det här påverkar inte bara oss i Skövde utan väldigt många kollegor i branschen som just nu är i samma situation. Det vore rimligt att alla ansökningar som ligger inne just nu ändå behandlas och får ett beslut, säger Dan Sandén. 

Det abrupta stoppet för investeringsstödet påverkar många projekt i Sverige. Det konstaterar allmännyttans branschorganisation SABO. Läs mer på SABOS webbplats.


Om Skövdebostäder

Skövdebostäder ägs av Skövde Stadshus AB som i sin tur ägs av Skövde kommun. Som stadens största hyresvärd bidrar vi till kommunens budskap om det goda boendet genom våra drygt 5 300 bostäder av alla upptänkliga slag och storlekar. Från centrala smålägenheter i 1800-talshus till ett naturnära boende i nybyggda fristående villor. Vi är medlemmar av Sveriges Allmännytta, och arbetar aktivt med frågor kring miljö, framtid och utveckling med stort hyresgästinflytande på alla nivåer. Företaget har ungefär 100 anställda i en kundnära organisation uppdelad på tre distrikt med kvartersvärdar i varje bostadsområde.


Kontaktpersoner

Lina Eklund Svensson
Chef för marknad och utveckling
Lina Eklund Svensson
Josefine Ahrling
Kommunikatör
Josefine Ahrling
Eva-Lisa Svensson
Kommunikatör
Eva-Lisa Svensson