2016-03-03 14:38Pressmeddelande

Nytt rekordår för Skövdebostäder

null

AB Skövdebostäder fortsätter att vara välskött ekonomiskt. För 2015 redovisar bolaget för tredje året i rad sitt bästa resultat någonsin.

AB Skövdebostäder redovisar en vinst på 71 miljoner kronor för 2015 efter bokslutsdispositioner och skatt. För 2014 var siffran 67 miljoner.

– Ett starkt ekonomiskt resultat ger förutsättningar för nyproduktion, vilket behövs för att motverka bostadsbristen. Det är extra roligt att det går så bra ekonomiskt samtidigt som vi levererar en hög kvalitet till våra hyresgäster. För 2015 har vi till och med bäst service, bäst produkt och bäst varumärke av hyresvärdarna i Sverige, säger Skövdebostäders vd Dan Sandén.

Hög totalavkastning
Bolaget uppvisar ett resultat efter finansnetto på 103 miljoner kronor. Under året har 211 miljoner kronor investerats i fastigheter. De största enskilda investeringarna under 2015 var nyproduktionen på Tyr 3, den pågående byggnationen av Aspö Eko-logi och den nu färdigställda renoveringen av beståndet vid Timmervägen i Södra Ryd.
Marknadsvärdet på bolagets fastigheter uppgick per 31 december 2015 till 4 019 miljoner kronor inklusive projektfastigheter. Värdeökningen tillsammans med direktavkastningen för bostäder på 5,0 procent ger en totalavkastning för bostäder på 12,7 procent.

2015 i siffror
Siffrorna för 2014 anges inom parantes.

  • Nettoomsättningen uppgick till 318,6 (308,4) miljoner kr
  • Rörelseresultatet uppgick till 123,3 (126,2) miljoner kr
  • Resultat efter finansiella poster uppgick till 103,4 (105,0) miljoner kronor och årets resultat uppgick till 71,1 (67,0) miljoner kr
  • Direktavkastning i förhållande till totalt kapital 9,7 (10,2) %
  • Totalavkastning för bostäder i förhållande till marknadsvärde på fastigheter 12,7 (8,3) % för identiskt bestånd
  • Soliditeten per 31/12 2015 uppgick till 50,3 (49,5) %
  • Investeringar i fastigheter uppgick till 210,9 (146,5) miljoner kr
  • Marknadsvärde fastigheter, exklusive projektfastigheter 3 894,2 (3 549,0) miljoner kr
  • Substansvärde 2 627 (2 339) miljoner kr

För ytterligare information kontakta:
Dan Sandén, vd - 0500-47 74 12
Dennis Grönqvist, ekonomichef - 0500-47 74 13

Skövdebostäder ägs av Skövde Stadshus AB som i sin tur ägs av Skövde kommun. Som stadens största hyresvärd bidrar vi till kommunens budskap om det goda boendet genom våra cirka 4 700 bostäder av alla upptänkliga slag och storlekar. Från centrala smålägenheter i 1800-talshus till ett naturnära boende i nybyggda fristående villor.


Om Skövdebostäder

Skövdebostäder ägs av Skövde Stadshus AB som i sin tur ägs av Skövde kommun. Som stadens största hyresvärd bidrar vi till kommunens budskap om det goda boendet genom våra cirka 5 000 bostäder av alla upptänkliga slag och storlekar. Från centrala smålägenheter i 1800-talshus till ett naturnära boende i nybyggda fristående villor. Vi är medlemmar av SABO, Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag, och arbetar aktivt med frågor kring miljö, framtid och utveckling med stort hyresgästinflytande på alla nivåer. Företaget har drygt 80 anställda i en kundnära organisation uppdelad på tre distrikt med kvartersvärdar i varje bostadsområde.


Kontaktpersoner

Lina Eklund Svensson
Chef för marknad och utveckling
Lina Eklund Svensson
Josefine Ahrling
Kommunikatör
Josefine Ahrling
Eva-Lisa Svensson
Kommunikatör
Eva-Lisa Svensson