2021-03-17 06:45Pressmeddelande

Nytt starkt resultat för Skövdebostäder

Under 2020 flyttade de sista hyresgästerna in i Skövdebostäders trähusområde på Frostaliden. Foto: Mikael Ljungström/ ScandphotoUnder 2020 flyttade de sista hyresgästerna in i Skövdebostäders trähusområde på Frostaliden. Foto: Mikael Ljungström/ Scandphoto

Trots coronapandemin redovisar Skövdebostäder ett starkt ekonomiskt resultat för 2020. Under året har bolaget dessutom haft en hög nyproduktionstakt och belönats med en kundkristall för nöjda kunder.

Skövdebostäder redovisar ett mycket gott resultat – cirka 128 miljoner kronor efter finansiella poster.

– Vi har klarat av att ställa om och hantera utmaningarna under covid-19 väldigt bra. Vi fortsätter att leverera goda boendemiljöer, bidra till samhällsnyttan och bygga fler bostäder. Under 2020 flyttade hyresgäster in både på Timmerlyckan i Timmersdala och i sista etappen på Frostaliden. Vi bygger också studentlägenheter på Kurorten och har flera andra projekt på gång – bland annat på Mossagården och i Trädgårdsstaden, säger vd Katarina Prick, som tillträdde posten i april.

Bolagets styrelse är mycket positiv till såväl hur verksamheten utvecklats som det redovisade resultatet.

– Det är glädjande att bolaget haft en så fin utveckling under 2020 trots de väldigt speciella förutsättningar som varit. Jag vill tacka företagsledningen och alla medarbetare för bra insatser, säger Bernt Mårtensson, styrelseordförande för Skövdebostäder.

Investerar i fastigheter

Under året har Skövdebostäder investerat cirka 214 miljoner kronor i fastigheter, både i nyproduktion och befintliga hus och utemiljöer.

– Resultatet för 2020 är något högre än väntat, och det beror bland annat på att vi inte kunnat göra vissa planerade underhållsprojekt på grund av pandemin. Dessa kommer vi att återkomma till så snart vi har möjlighet att genomföra dem på ett säkert sätt, säger Katarina Prick.

2020 i siffror

Siffrorna för 2019 anges inom parentes.

• Nettoomsättningen uppgick till 413,2 (385,2) miljoner kronor
• Rörelseresultatet uppgick till 137,3 (126,8) miljoner kronor
• Resultat efter finansiella poster uppgick till 128,3 (87,8) miljoner kronor
• Årets resultat uppgick till 84,0 (65,2) miljoner kronor
• Nettoinvesteringar i fastigheter uppgick till 214,4 (280,0) miljoner kronor


Om Skövdebostäder

Skövdebostäder ägs av Skövde Stadshus AB som i sin tur ägs av Skövde kommun. Som stadens största hyresvärd bidrar vi till kommunens budskap om det goda boendet genom våra drygt 5 300 bostäder av alla upptänkliga slag och storlekar. Från centrala smålägenheter i 1800-talshus till ett naturnära boende i nybyggda fristående villor. Vi är medlemmar av Sveriges Allmännytta, och arbetar aktivt med frågor kring miljö, framtid och utveckling med stort hyresgästinflytande på alla nivåer. Företaget har ungefär 100 anställda i en kundnära organisation uppdelad på tre distrikt med kvartersvärdar i varje bostadsområde.


Kontaktpersoner

Katarina Prick
VD
Katarina Prick