2016-01-05 11:42Pressmeddelande

Överklagan försenar 200 nya bostäder i Skövde

null

Skövdebostäder planerar för att starta byggnationen av 150 lägenheter fördelat på tre huskroppar på Södra Ekedal under våren 2016. En överklagan av detaljplanen gör nu att bygget riskerar att försenas och bli dyrare med högre hyror som följd. Även de hus innehållande ytterligare 50 lägenheter som privata aktörer planerar för i samma område påverkas.

Det är oerhört tråkigt att vi nu riskerar att bli tvungna att senarelägga byggstarten och därmed öka kostnaderna för projektet vilket kan påverka hyrorna. Just dessa 150 lägenheter är tänkta att rikta sig till ungdomar, där behovet av nya bostäder är som störst just nu. Det vore synd om vi inte kan hålla vår ambition om hyror som ska passa ungdomar. Planen är att de i huvudsak ska kunna flytta in 2017 men även det kommer nu att skjutas framåt, säger Dan Sandén, vd Skövdebostäder.

Det är fastighetsägare i området som överklagar detaljplanen till Länsstyrelsen för de nya lägenheterna. Överklagan skickas nu till Länsstyrelsen för vidare hantering.

Vi är redo att dra igång byggnationen till våren så det är besvärande att ett överklagande nu hindrar oss att tillföra välbehövliga ungdomslägenheter för Skövdes fortsatta utveckling, säger Morgan Arvidsson, byggchef Skövdebostäder.

För mer information kontakta
Dan Sandén, vd: 0500-47 74 12
Morgan Arvidsson, byggchef: 0500-47 74 06

Skövdebostäder ägs av Skövde Stadshus AB som i sin tur ägs av Skövde kommun. Som stadens största hyresvärd bidrar vi till kommunens budskap om det goda boendet genom våra cirka 4 700 bostäder av alla upptänkliga slag och storlekar. Från centrala smålägenheter i 1800-talshus till ett naturnära boende i nybyggda fristående villor.


Om Skövdebostäder

Skövdebostäder ägs av Skövde Stadshus AB som i sin tur ägs av Skövde kommun. Som stadens största hyresvärd bidrar vi till kommunens budskap om det goda boendet genom våra cirka 5 000 bostäder av alla upptänkliga slag och storlekar. Från centrala smålägenheter i 1800-talshus till ett naturnära boende i nybyggda fristående villor. Vi är medlemmar av SABO, Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag, och arbetar aktivt med frågor kring miljö, framtid och utveckling med stort hyresgästinflytande på alla nivåer. Företaget har drygt 80 anställda i en kundnära organisation uppdelad på tre distrikt med kvartersvärdar i varje bostadsområde.


Kontaktpersoner

Lina Eklund Svensson
Chef för marknad och utveckling
Lina Eklund Svensson
Josefine Ahrling
Kommunikatör
Josefine Ahrling
Eva-Lisa Svensson
Kommunikatör
Eva-Lisa Svensson