2017-01-23 10:00Pressmeddelande

Överklagande försenar ytterligare ett bygge i Skövde

Återigen överklagas en detaljplan i Skövde och 43 lägenheter försenas. Den här gången gäller det detaljplanen vid Grubbagården 2. Skövdebostäder har under lång tid haft önskemål om att få riva den gamla livsmedelsbutiken och bygga bostäder i Havstena. Det är ett attraktivt område och de planerade 43 nya lägenheterna är ett välkommet tillskott. Hur lång tid byggnationen nu försenas är oklart.

I början av 2016 överklagades detaljplanen för Skövdebostäders byggnation vid Ekedal Södra vilket orsakade förseningar. Tidigare harbland annat detaljplanerna för Käpplunda park och Hästhoven överklagats och försenats med cirka ett år vardera. Nu har alltså ytterligare en överklagan på en detaljplan lämnats in, den här gången för Havstena (Grubbagården 2)

- Vi måste självklart ha en öppen och transparent beslutsprocess där det finns möjlighet att påverka. Men processerna måste gå snabbare. Det är frustrerande att vi gång på gång stöter på överklaganden som försenar vår byggnation. Behovet av nya bostäder i Skövde har aldrig varit större och det är av avgörande betydelse för Skövde att vi kan fortsätta bygga nya lägenheter i attraktiva lägen, säger Dan Sandén, vd på Skövdebostäder.

Det är en boende i området som överklagar kommunens beslut av detaljplanen. Överklagan skickas nu vidare till Mark- och miljödomstolen vid Vänersborgs tingsrätt för fortsatt handläggning.

- Länsstyrelsen är sedan 1 juni 2016 borttagen som första instans för överklagande av detaljplaner. Nu går ärendet istället direkt till Mark- och miljödomstolen. Vi vet dock inte i dagsläget hur lång tid processen tar där. Vi är klara att starta projektet, så det är besvärande att ett överklagande hindrar oss att tillföra välbehövliga lägenheter i ett efterfrågat område, säger Morgan Arvidsson, byggchef på Skövdebostäder.

Skövdebostäder ägs av Skövde Stadshus AB som i sin tur ägs av Skövde kommun. Som stadens största hyresvärd bidrar vi till kommunens budskap om det goda boendet genom våra cirka 5 000 bostäder av alla upptänkliga slag och storlekar. Från centrala smålägenheter i 1800-talshus till ett naturnära boende i nybyggda fristående villor.


Om Skövdebostäder

Skövdebostäder ägs av Skövde Stadshus AB som i sin tur ägs av Skövde kommun. Som stadens största hyresvärd bidrar vi till kommunens budskap om det goda boendet genom våra cirka 5 000 bostäder av alla upptänkliga slag och storlekar. Från centrala smålägenheter i 1800-talshus till ett naturnära boende i nybyggda fristående villor. Vi är medlemmar av SABO, Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag, och arbetar aktivt med frågor kring miljö, framtid och utveckling med stort hyresgästinflytande på alla nivåer. Företaget har drygt 80 anställda i en kundnära organisation uppdelad på tre distrikt med kvartersvärdar i varje bostadsområde.


Kontaktpersoner

Lina Eklund Svensson
Chef för marknad och utveckling
Lina Eklund Svensson
Josefine Ahrling
Kommunikatör
Josefine Ahrling
Eva-Lisa Svensson
Kommunikatör
Eva-Lisa Svensson