2015-12-22 15:37Pressmeddelande

Populärt att bo på Aspö Eko-logi

null

Trycket på lägenheterna på Aspö Eko-logi har varit stort. Drygt 70 % av lägenheterna hyrdes ut genom den särskilda etappkön.

- Det tyder på ett starkt intresse. Erfarenheten säger att det brukar vara omkring en tredjedel som hyrs ut genom etappkön vid nyproduktion, säger Lina Eklund Svensson, marknadschef Skövdebostäder.

Bostadsbrist och miljöprofil

Den stora bostadsbrist som råder kan vara ett skäl till att lägenheterna hyrs ut snabbt.

- Men vi märker att många som skrivit kontrakt lockats av miljöprofilen och möjligheterna den ger, säger Åsa Persson, uthyrare på Skövdebostäder.

I början på december skickades en enkät ut till de som fått erbjudande på en lägenhet med bland annat en fråga om vad som lockat dem med området. Av de som svarade angav 75 % att miljöprofilen var viktig och 70 % angav närheten till natur och Aspö gård som starkt vägande skäl. Miljöprofilen är viktig i projektet och Skövdebostäder berättar för alla nya hyresgäster vilka möjligheter bostadsbolaget byggt in i området för att de som hyresgäster enkelt ska kunna göra medvetna val som är bra för miljön. Exempel på det är att kompostera sitt matavfall och använda borta/hemma-knappen, som minskar energiförbrukningen när man lämnar lägenheten. Samtidigt får hyresgästerna tips om hur de i sin egen vardag kan göra skillnad genom att äta mer vegetariskt, byta ut kemikalier i städskåpet och handla ekologsikt.

Drygt tjugo lägenheter kvar till ordinarie kön

När en etappkö är avslutad går de lägenheter som inte hyrts ut vidare till den ordinarie bostads kön. Det innebär att vi den 23 december publicerar 23 lägenheter på webbsidan och som kan bokas av vem som helst som står i vår bostadskö. Det är fem lägenheter på Norra Aspövägen 4 och 6, samt 18 lägenheter på Norra Aspövägen 2 som är trygghetsbostäder. Trygghetsbostäder innebär att de har utökad tillgänglighet, att det finns sällskapsutrymmen och att en trygghetsvärd kommer att finnas på plats på bestämda tider för att bland annat ordna aktiviteter för – och tillsammans med – hyresgästerna. För att hyra en av dessa lägenheter måste kontraktsinnehavaren fyllt 65 år.

Stomvisning 20 januari

Den 20 januari kan den som vill komma på stomvisning av Aspö Eko-logi. Anmälan till en guidad tur kan göras från och med 23 december på www.skovdebostader.se och via telefon 0500-47 74 00.

Skövdebostäder ägs av Skövde Stadshus AB som i sin tur ägs av Skövde kommun. Som stadens största hyresvärd bidrar vi till kommunens budskap om det goda boendet genom våra cirka 4 700 bostäder av alla upptänkliga slag och storlekar. Från centrala smålägenheter i 1800-talshus till ett naturnära boende i nybyggda fristående villor.


Om Skövdebostäder

Skövdebostäder ägs av Skövde Stadshus AB som i sin tur ägs av Skövde kommun. Som stadens största hyresvärd bidrar vi till kommunens budskap om det goda boendet genom våra cirka 5 000 bostäder av alla upptänkliga slag och storlekar. Från centrala smålägenheter i 1800-talshus till ett naturnära boende i nybyggda fristående villor. Vi är medlemmar av SABO, Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag, och arbetar aktivt med frågor kring miljö, framtid och utveckling med stort hyresgästinflytande på alla nivåer. Företaget har drygt 80 anställda i en kundnära organisation uppdelad på tre distrikt med kvartersvärdar i varje bostadsområde.


Kontaktpersoner

Lina Eklund Svensson
Chef för marknad och utveckling
Lina Eklund Svensson
Josefine Ahrling
Kommunikatör
Josefine Ahrling
Eva-Lisa Svensson
Kommunikatör
Eva-Lisa Svensson